VA-fakta för fastighetsägare

I broschyren VA-fakta för fastighetsägare hittar du information om skyldigheter och rättigheter vid upprättande av VA-anslutning för fastighet.


Broschyren VA-fakta som pdf


(Klicka på bilden. Broschyren öppnas som en pdf)

Beställ broschyr

Du kan också beställa broschyren från vår kundservice.

Har du en fråga?

Här kan du ställa frågor till våra VA-handläggare om anslutning till det kommunala VA-nätet. Du behöver ange vilken fastighet frågan gäller.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T13:18:14
Last modified:
2024-05-02T16:45:41
Published:
2019-05-07T13:23:56
Last published:
2024-05-02T16:45:41
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
va-fakta-for-fastighetsagare

EPI.Id
02f442b841474817a3dd55b356ffbf48