Taxa för hämtning av slam från ditt enskilda avlopp

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig avgift per anläggning. Avgiften finansierar kostnader för planering, information, fakturering och kundkontakt.

Tömningsavgift

Tömningsavgiften tas ut per tömning och beror på anläggningens storlek, oavsett hämtad mängd. Avgiften finansierar kostnader för tömning, transport och behandling av slam. Här kan du se dina planerade hämtningar.

Tilläggsavgifter

Det finns fyra olika tilläggsavgifter: extra slanglängd, ordertömning, extra kubikmeter slam som överstiger 9 kubikmeter samt förgävesbesök. Tilläggsavgift för extra slanglängd tas ut då mer än 20 meter slang behövs. Ordertömning är tömning utöver ordinarie abonnemang som debiteras beroende på på hur snabbt det behöver utföras. För slamanläggningar som överstiger 9 kubikmeter så tas en tilläggsavgift ut per påbörjad kubikmeter över 9 kbm. Tilläggsavgift för förgävesbesök debiteras om tömning inte kan genomföras på grund av brister i förhållandena på tömningsplatsen.

Taxa

Taxorna justeras årligen och den aktuella taxan för tömning av slam från enskilt avlopp gäller från den 1 januari.

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:37:27
Last modified:
2024-05-20T12:14:00
Published:
2019-05-09T14:39:56
Last published:
2024-05-20T12:14:00
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
taxa-for-hamtning-av-slam-fran-ditt-enskilda-avlopp

EPI.Id
8372641880494adca0bd7697e3cf2c35