Taxa latrintömning

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och en tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig avgift per anläggning. Avgiften finansierar kostnader för planering, information, fakturering och kundkontakt.

Tömningsavgift

Tömningsavgiften tas ut per tömning och beror på anläggningens storlek, oavsett hämtad mängd. Avgiften finansierar kostnader för tömning, transport och behandling av latrin.

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter debiteras för: akuttömning inom 24 timmar, volymer över 320 liter och för förgävesbesök. Tilläggsavgift för förgävesbesök debiteras om tömning inte kan genomföras på grund av brister i förhållandena på tömningsplatsen.

Taxa

Den aktuella taxan för tömning av latrin gäller från den 1 januari 2021.

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och en tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Taxa för tömning av latrin Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:40:32
Last modified:
2023-01-04T09:30:03
Published:
2019-05-09T14:42:22
Last published:
2023-01-04T09:30:03
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
taxa-latrintomning

EPI.Id
65a691dbc66b4b51b051b90d629c217f