Hoppa till innehållet

Taxor dricksvatten och avloppsvatten

Våra abonnenter betalar cirka 4 öre per liter dricksvatten och då ingår även rening av avloppsvatten. Ganska billigt för världens viktigaste livsmedel!

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften betalas vid anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet. Anläggningsavgiften består av fyra olika delavgifter: grundavgift, servisavgift, lägenhetsavgift och tomtyteavgift.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av två rörliga avgifter, som beräknas med en formel. På din faktura kallas avgifterna grundavgift och förbrukningsavgift. Någon fast avgift tas inte ut. Däremot finns en minimiavgift som innebär att alla måste betala en avgift som motsvarar en förbrukning på 50 kubikmeter per år. Den del av formeln som motsvarar grundavgiften innehåller en roten ur-beräkning, som innebär att avgiften ökar något mindre när förbrukningen ökar.

Taxor och prisbilagor

Anläggningstaxa VA (pdf)

Prisbilaga anläggningstaxa (pdf)

Brukningstaxa för vatten och avlopp 2018.pdf

Brukningstaxa för vatten och avlopp prisbilaga 2019.pdf

Särtaxor

För boende i Skölsta och Jälla gäller särskild prisbilaga för anläggningstaxan.

Anläggningstaxa för vatten och avlopp prisbilaga Skölsta och Jälla.pdf

Beräkna årskostnad VA

Här kan du räkna ut din årskostnad för dricksvatten och avlopp. Ange din årsförbrukning i kubikmeter vatten. Klicka på knappen. 

m3