Till sidans huvudinnehåll

Taxor dricksvatten och avloppsvatten

Våra abonnenter betalar cirka 5 öre per liter dricksvatten och då ingår även rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten. Ganska billigt för världens viktigaste livsmedel!

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften betalas vid anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet. Anläggningsavgiften består av fem olika delavgifter: förbindelsepunktsavgift, servisavgift, lägenhetsavgift, tomtyteavgift och grundavgift för dagvatten utan förbindelsepunkt.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av två fasta avgifter och en rörlig avgift:

1) En fast avgift per mätställe. Det innebär att du betalar 1 avgift för varje plats där du har en eller flera vattenmätare. För en villa och enbostadshus är detta oftast en plats. Större fastigheter som flerfamiljshus och verksamheter kan ha flera mätställen om det finns flera anslutningar till inkommande vatten.

2) En fast avgift per lägenhet. Lägenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten som har egen ingång och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. En lägenhetsavgift tas ut per påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för ytor som inte är avsedda att bo på.

3) En rörlig avgift baserad på hushållets vattenförbrukning. Det här är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar.

Intäkterna som Uppsala Vatten får in via taxan täcker kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) för alla med kommunalt VA i Uppsala kommun.

VA-taxa

Nuvarande VA-taxa gäller från och med den 1 april 2020.

Läs taxan direkt på hemsidan här

Läs taxan som nedladdningsbar PDF här.

Beräkna årskostnad för vatten och avlopp här