Till sidans huvudinnehåll

14 maj 2019

Bevattningsförbudet har sparat 3,5 miljoner liter vatten

Bevattningsförbudet som vi införde på fyra orter i Uppsala kommun under sommaren har gett önskat resultat. Totalt har vi sparat 3,5 miljoner liter vatten. Det är 25 000 personers genomsnittliga vattenförbrukning under ett dygn.

– Vi vill tacka alla Uppsalabor som har hjälpt till att spara på vårt vatten. Allt vatten som människor har sparat tillsammans med vårt arbete att laga läckor hjälpte vårt grundvattenförråd under den här extremt varma och torra sommaren, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Bevattningsförbud infördes under sommaren och gällde fram till och med sista september i Järlåsa, Skyttorp och Vattholma. I Ramstalund var det bevattningsförbud mellan 16 juli–9 augusti. Störst effekt har uppmätts i Vattholma och Ramstalund, där vattenbesparingen har varit omkring 20 procent jämfört med samma period 2016. I Skyttorp och Järlåsa har besparingarna varit mindre.

– I början av året hade vi bra grundvattennivåer tack vare stor nederbörd under  hösten och vintern. Den ovanligt varma och torra sommaren ställde ändå till det med vattenförsörjningen i våra kransorter och bidrog också till en ovanligt hög förbrukning av vatten, även inne i Uppsala. I Uppsala stad tar vi vatten från åsen och där är grundvattennivåerna inte lika känsliga mot torka, men i kransorterna är magasinen mindre så de är mer beroende av nederbörden, säger Bertil Lustig.

Det råder inte längre något bevattningsförbud i Uppsala kommun men det är viktigt att även i fortsättningen tänka på hur vi använder vårt vatten.

– Det finns generellt bra med vatten och det finns inget akut hot mot vår vattentillgång. Men att vara sparsam med vattnet är lika viktigt varje dag. Inte minst i de områden där vi har haft bevattningsförbud och där vi vet att vi har låga grundvattennivåer, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Senast uppdaterad 14 maj 2019