Till sidans huvudinnehåll

14 maj 2019

Förslag på höjd VA-taxa från 1 april 2019

Uppsala Vattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan för vatten och avlopp med 12 procent från och med den 1 april 2019. Höjningen avser brukningstaxan.

Vatten och avloppsverksamheten, VA, är en verksamhet som finansieras via taxa och ska varken gå med vinst eller förlust. Taxan behöver därför anpassas efter aktuella förutsättningar.

De kostnader som ökar är stora investeringar i våra ledningsnät i samband med att Uppsala växer, det handlar både om helt nya områden som vi bygger VA till liksom behovet av att öka kapaciteten i de ledningar som vi redan har. De kraftiga regn som föll i Uppsala i slutet av juli bidrog till många översvämningar och med det ökade kostnader. Att leverera dricksvatten är en samhällsviktig funktion och vi måste se över och värna att det kan ske oavsett vad som händer. Omvärldsförutsättningar gör att vi kontinuerligt behöver förstärka skydd och kontroll för att säkra rent dricksvatten.  

Idag har vi i Uppsala en låg VA-taxa i jämförelse med andra kommuner. Det är inte hållbart att ha en sådan låg taxa i en kommun som utvecklas så som Uppsala gör. En höjning av brukningstaxa är nödvändig för att vi ska kunna göra de investeringar som krävs.

Brukningstaxan

Brukningstaxan för vatten och avlopp består av två rörliga avgifter. På fakturan kallas avgifterna grundavgift och förbrukningsavgift. Dessa är föreslagna att höjas med 12 procent, vilket innebär en ökning med 58 kr i månaden för ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år.

För en lägenhet i ett flerbostadshus med en total årsförbrukning på 2000 kubikmeter vatten fördelat på 15 lägenheter, blir höjningen för respektive lägenhet 37 kr i månaden.

Beslut fattas i december 2018

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om taxa och ärendet kommer sannolikt upp på kommunfullmäktiges bord i december 2018.

Senast uppdaterad 14 maj 2019