Till sidans huvudinnehåll

14 maj 2019

Har du fått en hängare på ditt sopkärl?

Den 1 april inför vi ett nytt system för snabb återkoppling om varför vi inte har tömt ditt sopkärl - våra hängare.

Har du fått en hängare på ditt sopkärl betyder det att vi antingen inte har kunnat tömma ditt sopkärl, eller att vi har tömt sopkärlet men har upptäckt ett problem som måste åtgärdas till nästa tömning. 

Hängarna kommer att sättas upp, vid behov, på en- och tvåfamiljshus och är till för att du som kund ska få snabb återkoppling om vad som måste åtgärdas för att vi ska kunna tömma dina sopkärl. 

Vad betyder det som står på hängaren? Läs mer här

Senast uppdaterad 14 maj 2019