Till sidans huvudinnehåll

19 februari 2019

Höjd taxa från 1 april 2019

Taxan för vatten och avlopp kommer att höjas med 12 procent från och med den 1 april 2019. Höjningen avser brukningstaxan.

Vatten- och avloppsverksamhet, VA, är en verksamhet som finansieras via taxa och ska därför inte gå med varken vinst eller förlust. Taxan behöver därför anpassas efter aktuella förutsättningar.

De kostnader som ökar nu, och som ligger bakom behovet att höja VA-taxan, är stora investeringar i ledningsnäten i samband med att Uppsala växer. Det handlar både om helt nya områden som vi bygger VA till liksom behovet av att öka kapaciteten i de ledningar som vi redan har. De kraftiga regn som föll i Uppsala i slutet av juli bidrog till många översvämningar och med det ökade kostnader för att hantera följderna av det. 

Att leverera dricksvatten är en samhällsviktig funktion där allt högre krav ställs på oss som leverantör. Vi måste garantera  leveranstrygghet och säkerställa att vi kan leverera dricksvatten oavsett vad som händer. Omvärldsförutsättningar gör att vi kontinuerligt behöver förstärka skydd och kontroll för att säkra rent dricksvatten.  

I Uppsala har vi en låg VA-taxa jämfört med andra kommuner. Det kommer vi att ha även efter den här höjningen. 

Brukningstaxa

Brukningstaxan för vatten och avlopp består av två rörliga avgifter. På fakturan kallas avgifterna grundavgift och förbrukningsavgift. Dessa är föreslagna att höjas med 12 procent, vilket innebär en ökning med 58 kr i månaden för ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter vatten/år.

För en lägenhet i ett flerbostadshus med en total årsförbrukning på 2000 kubikmeter vatten fördelat på 15 lägenheter, blir höjningen för respektive lägenhet 37 kr/månad.

Senast uppdaterad 19 februari 2019