Till sidans huvudinnehåll

10 mars 2021

Höjd VA-taxa från 1 april 2021

Brukningstaxan och anläggningstaxan för vatten och avlopp kommer att höjas från och med den 1 april. Brukningstaxan höjs med 6 procent och anläggningstaxan med 8 procent. Läs mer om skillnaderna mellan anläggningstaxan och brukningstaxan.

Vatten- och avloppsverksamhet, VA, är en kommunal verksamhet som varken får gå med vinst eller förlust. Taxan behöver därför anpassas efter de faktiska kostnader som finns för samtliga vattentjänster; producera och distribuera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten).

Höjningen beror bland annat på att vi planerar och investerar i befintliga och nya ledningar för att säkerställa och höja kapaciteten i Uppsalas VA-ledningsnät. Vi behöver också utveckla vår verksamhet och möta de krav som ställs på bolaget gällande utökning av befintlig rening och en fortsatt robust leverans av vattentjänster.

För att hålla nere behovet av taxehöjningar effektiviseras verksamheten i stort och smått. Exempelvis pågår utveckling av produktionskapacitet i befintliga verk och utveckling av digitala verktyg. I Uppsala har vi en låg VA-taxa jämfört med många andra kommuner. Det kommer vi att ha även efter den här höjningen.

Hur påverkas min årskostnad?

Anläggningsavgiften betalas vid nyanslutning till det allmänna VA-ledningsnätet och beror bland annat på fastighetens storlek och hur fastigheten ska användas.

Brukningsavgifterna kommer att höjas med 6 procent. Det innebär en ökning med 32 kr i månaden för en villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år.

För en lägenhet i ett flerbostadshus, med en total årsförbrukning på 2000 kubikmeter vatten fördelat på 15 lägenheter, blir höjningen för respektive lägenhet 19 kr i månaden.

Vad din årskostnad blir kan du räkna ut på Mina sidor.

Info om ändrade föreskrifter

1 april 2020 infördes en ny VA-taxekonstruktion i Uppsala. I samband med införandet upptäcktes det att de nya taxeföreskrifterna inte gav stöd för uttag av fast årlig avgift i brukningstaxan när en fastighet saknar vattenmätare.

Vi har nu reviderat taxeföreskrifterna så att den fasta årliga avgiften kan tas ut av samtliga fastigheter som är VA-abonnenter i Uppsala kommun. Ändringen gäller från och med den 1 april 2021.

Läs mer

Senast uppdaterad 10 mars 2021