Till sidans huvudinnehåll

02 mars 2021

Hushållens vattenförbrukning i Uppsala ökar

Under 2020 ökade Uppsalabornas vattenförbrukning. Varje Uppsalabo använde i genomsnitt 138 liter vatten per dygn i hemmet under 2020. Det är en ökning med 3 liter jämfört med 2019. Ett förändrat beteende i samband med coronapandemin antas ligga bakom ökningen.

– Det är första gången vi ser en ökning i hushållens vattenförbrukning på mycket länge och vi tror att det har att göra med ett förändrat rörelsemönster i samband med coronapandemin, säger Elin Jansson, strateg på avdelningen VA-nät på Uppsala Vatten.

Eftersom statistiken på vattenförbrukning i dagsläget inte går att följa löpande, går det inte att se hur vattenförbrukningen skiljt sig åt under första vågen med coronapandemin i våras, under sommaren och under höstens andra våg med coronapandemin.

– Vi vet inte exakt vad som orsakat ökningen av hushållens vattenförbrukning. Men när många arbetat och studerat hemifrån samtidigt som antalet dagar hemma för barn och vuxna med exempelvis förkylningar ökat kraftigt är det inte förvånande. Sedan har kanske även Folkhälsomyndighetens rekommendation om handtvätt och att undvika att resa gett en viss effekt på vattenanvändningen i hemmet, säger Elin Jansson.

Vattenförbrukningen under 2020 i det som kallas allmän service, som bland annat inkluderar skolor och idrottsanläggningar, har tillsammans med industri och handel minskat med ungefär 16 procent. Samtidigt var vattenproduktionen i Uppsalas vattenverk 7 procent högre under juni-augusti jämfört med samma period 2019.

– Den ökade vattenproduktionen under sommaren kan ha många orsaker. Vädret påverkar vattenbehovet, men vi stannade kanske hemma i större utsträckning än vanligt förra sommaren. Siffrorna indikerar att den vattenförbrukning som vanligtvis sker utanför hemmet flyttade till hemmet under 2020, säger Elin Jansson.

Därför är det viktigt med en låg vattenförbrukning

En ökad vattenförbrukning innebär att mer vatten behöver produceras och distribueras, men också att mer vatten behöver avledas och omhändertas i våra avloppsreningsverk. Det är en hantering som kostar energi och förbrukar kemikalier. Att spara vatten spar våra resurser.

Fördelning dricksvatten

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. 

60 liter för personlig hygien.
30 liter för toalettspolning.
15 liter för disk.
15 liter för tvätt.
10 liter för mat och dryck. 
10 liter övrigt. 

Hushållens vattenförbrukning i Uppsala

År och liter per dag per Uppsalabo

2007    165
2008    165
2009    160
2010    154 
2011    153
2012    152
2013    149
2014    148
2015    146
2016    144
2017    141
2018    140
2019    135
2020    138

Senast uppdaterad 02 mars 2021