Till sidans huvudinnehåll

20 maj 2020

Låga grundvattennivåer i flera orter – men inga bevattningsförbud just nu

Flera orter i Uppsala kommun har låga grundvattennivåer. Det beror på att vintern och våren har varit varmare och torrare än normalt. I dagsläget är det inte aktuellt med något bevattningsförbud, men en smart användning av dricksvattnet är extra viktigt när nivåerna är låga på flera orter i kommunen.

Det är viktigt att vi inte börjar vattna gräsmattor och liknande nu med dricksvatten. Om vi hjälps åt att ha en smart användning så räcker dricksvattnet till alla och förhoppningsvis klarar vi oss utan förbud, säger Bertil Lustig, chef på dricksvattenavdelningen, Uppsala Vatten.

Uppsala har haft låga grundvattennivåer flera år i rad på grund av långa perioder med mer värme och mindre nederbörd än normalt. Det kom bra med nederbörd i höstas, men vintern var väldigt snöfattig och de senaste månaderna har varit torrare än normalt. På grund av den rådande pandemin så kommer också fler människor att stanna hemma i Uppsala över sommaren.

Om det samtidigt blir en varm sommar där många använder mycket dricksvatten samtidigt för att till exempel vattna gräsmattor kan det bli aktuellt med bevattningsförbud för att vattenläget inte ska bli för ansträngt. Samtidigt har vi vidtagit flera åtgärder och står bättre rustade än tidigare somrar. En smart och enkel lösning för varje hushåll är att redan nu sätta ut en regntunna och samla regnvatten för att vattna med, säger Bertil Lustig.

 

Område Nivå i vattentäkt
Uppsala stad NORMAL
Vattholma LÅG
Lövstalöt-Bälinge NORMAL
Knutby NORMAL
Storvreta LÅG
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp LÅG

 

Normala nivåer = GRÖNT

Lägre nivåer = GULT

Så funkar dricksvattnet i Uppsala kommun

I Uppsala tar vi till största del grundvatten från Uppsalaåsen och Vattholmaåsen för att producera dricksvatten. Grundvatten är vatten som finns i marken och det bildas av nederbörd.

De stora vattenverken i Uppsala stad försörjer förutom Uppsala stad även Gunsta och Länna med dricksvatten. Men det finns även många mindre vattentäkter i våra kransorter. Lövstalöt-Bälinge, Björklinge-Skuttunge-Läby, Järlåsa, Vänge, Ramstalund, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Lejsta-Gåvsta-Tibble och Knutby försörjs med dricksvatten från lokala vattentäkter.

Vattentäkterna är olika stora. Stora vattentäkter har större lagringskapacitet och påverkas inte lika snabbt av nederbörd, till skillnad från små magasin som reagerar snabbare på mängden nederbörd.

Exempel på en stor vattentäkt är den i Uppsala Stad, som är mindre känsligt för variationer i mängden nederbörd. Många av vattentäkterna i kommunens kransorter är små vattentäkter och påverkas snabbt av variationer i mängden nederbörd.

De olika vattentäkterna sitter inte ihop med varandra. Det är därför det kan vara bevattningsförbud på olika orter i kommunen – de får helt enkelt inte sitt dricksvatten från samma vattentäkt.

Vi uppdaterar alltid grundvattenläget varje månad, läs mer här

Senast uppdaterad 20 maj 2020