Till sidans huvudinnehåll

05 juni 2019

Ny brunn i Lövstalöt ska säkra och förbättra dricksvattenförsörjningen

Uppsala Vatten har fattat beslut om att investera i en ny brunn i Lövstalöt för att förstärka produktionen av dricksvatten. Det här kommer att innebära en ökad kapacitet och är en anpassning till en växande befolkning.

– Vattentäkten i Lövstalöt förser dagligen omkring 4 000 personer i Lövstalöt och Bälinge med dricksvatten. Det är ett område som de två senaste åren har haft bevattningsförbud på grund av låga grundvattennivåer. Vi har nu fattat beslut om att borra en ny brunn för att säkerställa vattentillgången även vid låga grundvattennivåer, säger Bertil Lustig, chef på Dricksvattenavdelningen på Uppsala Vatten.

Projektet med att investera i en ny brunn startar under våren 2019.

– Det är viktigt att komma ihåg att det här inte innebär att tillgången på grundvatten blir större. En ny brunn gör bara att vi kan ta vatten på ett större djup än i dag. Vi behöver fortfarande ha balans mellan nederbörd och förbrukning, säger Bertil Lustig.

Årets bevattningsförbud i Lövstalöt och Bälinge påverkas inte av den nya brunnen.

Så funkar dricksvattnet i Uppsala kommun

I Uppsala tar vi till största del grundvatten från Uppsalaåsen och Vattholmaåsen för att producera dricksvatten. Grundvatten är vatten som finns i marken och det bildas av nederbörd.

De stora vattenverken i Uppsala stad försörjer förutom Uppsala stad även Gunsta och Länna med dricksvatten. Men det finns även många mindre vattentäkter i våra kransorter.

Lövstalöt-Bälinge, Björklinge-Skuttunge-Läby, Järlåsa, Vänge, Ramstalund, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Lejsta-Gåvsta-Tibble och Knutby försörjs med dricksvatten från lokala vattentäkter.

Vattentäkterna är olika stora. Stora vattentäkter har större lagringskapacitet och påverkas inte lika snabbt av nederbörd, till skillnad från små magasin som reagerar snabbare på mängden nederbörd.

Exempel på en stor vattentäkt är den i Uppsala Stad, som är mindre känsligt för variationer i mängden nederbörd. Många av vattentäkterna i kommunens kransorter är små vattentäkter och påverkas snabbt av variationer i mängden nederbörd.

De olika vattentäkterna sitter inte ihop med varandra. Det är därför det kan vara bevattningsförbud på olika orter kommunen – de får helt enkelt inte sitt dricksvatten från samma vattentäkt.

Senast uppdaterad 05 juni 2019