Till sidans huvudinnehåll

04 september 2020

Om du blir uppringd angående slamspolning

Vi har fått information att det förekommer samtal till vissa av våra kunder där den som ringer säger sig företräda Uppsala Vatten och ska utföra exempelvis en slamspolning.

Vi anlitar företaget Relita för att utföra slamtömningar av enskilda avloppsanläggningar. Dessa tömningar utförs enligt det tömningsintervall som du har valt och föregås av ett aviseringsbrev som skickas till fastighetsägaren. (Eller så har du själv beställt en extra tömning via oss.)

Vår entreprenör ringer inte till dig om du inte har önskat detta i samband med beställningen. Om du som fastighetsägare känner dig tveksam till ett samtal rörande slamtömning så kontakta vår kundtjänst.

Senast uppdaterad 04 september 2020