Hoppa till innehållet

02 juli 2020

Samlar och använder du regnvatten hemma?

Uppsala Vatten deltar i ett utvecklingsprojekt kring vattenanvändning tillsammans med Tierps och Östhammars kommun. Om du samlar och använder regnvatten får du gärna svara på enkäten nedan.

Klicka här för att komma till enkäten. (Svara senast 16 augusti)

Projektet är ett examensarbete som görs av Lina Oskarsson, som läser till civilingenjör inom miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet och SLU.

I projektet som Lina skriver för Ecoloop undersöks om det finns potential för regnvatteninsamling i ett svenskt sammanhang. Ecoloop deltar, tillsammans med flera kommuner där Uppsala är en av dem, i ett projekt om vattenbesparingar.

I examensarbetet tittar Lina framförallt på Järlåsa utanför Uppsala, som har haft problem med bevattningsförbud och dålig grundvattentillgång, och om det finns potential för regnvatteninsamling som ett steg att minska på dricksvattenanvändningen där.

Senast uppdaterad 02 juli 2020