Till sidans huvudinnehåll

07 november 2021

Uppsala Vatten har överklagat PFAS-dom

Uppsala Vatten har nu lämnat in sin överklagan på mark- och miljödomstolens dom att Försvarsmakten inte behöver ta ansvar för sina PFAS-föroreningar i Uppsala Vattens produktionsbrunnar.

Överklagan är inlämnad till mark- och miljödomstolen som lämnar alla handlingar från målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen, som först ska pröva frågan om prövningstillstånd.

Här kan du läsa Uppsala Vattens överklagan (dokumentet öppnas som pdf).

Senast uppdaterad 07 november 2021