Till sidans huvudinnehåll

08 april 2021

Uppsala Vatten häver rekommendationen att inte dricka det kommunala dricksvattnet i Läby, Skuttunge och största delen av Björklinge

Uppsala Vatten har lokaliserat och isolerat källan för den PAH-förorening som påträffades i Björklinge den 16 mars, vilket innebär att endast ett mindre område i Björklinge fortfarande rekommenderas att inte dricka vattnet. Uppsala Vatten häver därför rekommendationen att inte dricka det kommunala dricksvattnet i Läby, Skuttunge och största delen av Björklinge.

Slutsatsen är att föroreningen kommer från en äldre typ av gjutjärnsledning som har ett invändigt rostskydd som har skadats i samband med en vattenläcka i december. Arbetet med att byta ut ledningen inleds under de närmsta veckorna. De som berörs av ledningsbytet kommer att få mer information.

– Vi har anledning att misstänka att det rör sig om ett rostskyddsmedel som heter bitumen. Det användes som ett invändigt rostskydd i vissa ledningar fram till slutet av 1960-talet. På ett fåtal andra ställen i Sverige där PAH-föroreningar har påträffats har källan varit bitumen. Vi kommer att byta den här ledningen under de närmsta veckorna och då har vi möjlighet att bekräfta om det rör sig om bitumen, säger Bertil Lustig, dricksvattenchef på Uppsala Vatten.

Uppsala Vatten tar regelbundet prover på PAH i dricksvattnet i hela kommunen och har aldrig tidigare påträffat den här typen av förorening.

Hushåll som fortfarande berörs är de som ligger i anslutning till den aktuella ledningen och på närliggande gator, där vi av försiktighetsskäl fortsatt rekommenderar att inte dricka vattnet. Dessa hushåll finns längs hela Enbärsgränd, Hambovägen, Hambogränd, Runvägen, Folkdansvägen, Movägen, Tibblegränd, Solgränd och Södra Tibblevägen samt delar av Brudlåtsvägen, Norra Tibblevägen och Näckvägen. Det rör sig om cirka 150 hushåll.

Läs mer på www.uppsalavatten.se/bjorklinge för mer information.

PAH

PAH står för Polycykliska aromatiska kolväten och är en grupp av flera hundra föreningar som bildas när organiska material hettas upp eller förbränns ofullständigt. Bens(a)pyren (BaP) är en av de mest studerade PAH. 

Var finns PAH?
De största PAH-källorna för personer som inte röker eller snusar är mat och luftföroreningar. Grillade och rökta livsmedel innehåller de högsta halterna av PAH medan till exempel spannmål och bordsmargariner innehåller låga halter.

Eftersom vi får i oss mycket sötsaker, spannmålsprodukter, fetter och rökta livsmedel är de också de största källorna för PAH när det gäller mat. Musslor och hummer som lever i förorenade vatten kan ibland innehålla höga halter av PAH. Dricksvatten däremot innehåller låga halter av PAH.

Källa: Livsmedelsverket.

Senast uppdaterad 08 april 2021