Till sidans huvudinnehåll

04 februari 2022

Uppsala Vattens tekniska handbok

Vi har en ny teknisk handbok. Den kan användas för anlitade konsulter, både internt och externt, vid projektering, dimensionering, beräkning och upprättande av handlingar av tekniska anläggningar, avfallsanläggningar och ledningsnätet.

Vi hoppas att anvisningarna, efter projektering och utförande, ska ge anläggningarna en enhetlig och godtagbar kvalitetsmässig teknisk standard, samt även ur arbetsmiljö, drift och underhållssynpunkt.

Du hittar vår tekniska handbok här

Senast uppdaterad 04 februari 2022