Till sidans huvudinnehåll

04 januari 2022

Utsortering av restavfall minskade under 2020

Uppsalas hushåll är bra på att källsortera. Varje år samlar vi in allt hushållsavfall från alla som bor i Uppsala kommun. Hushållsavfall består av två olika delar, matavfall och restavfall.

I december 2020 nådde vi också ett av våra hållbarhetsmål, nämligen att 25 procent av den totala mängden hushållsavfall som vi hämtar är matavfall. Det här innebär också att mängden restavfall minskade under 2020. Orsaken till att matavfallet sorteras ut något mer noggrant än tidigare misstänker vi är införandet av papperspåsar för matavfallet, något som också påverkar restavfallet.

Läs gärna vår digitala årsredovisning här

Senast uppdaterad 04 januari 2022