Hoppa till innehållet

24 juni 2019

Kungörelse, utställning av föreslagen ändring av 12 § i Uppsala kommuns avfallsföreskrifter

Uppsala Vatten och Avfall AB ställer ut ändringen inför byte till papperspåsar som obligatoriskt emballage för insamling av matavfall.

Mer information i ärendet och instruktioner för att ställa frågor eller lämna synpunkter finns att tillgå på Uppsala kommuninformations anslagstavla på Stationsgatan 12 eller på Uppsala Vatten och Avfall AB:s hemsida, www.uppsalavatten.se/utstallning-avfallsforeskrift-2019.

Senast uppdaterad 24 juni 2019