Till sidans huvudinnehåll

01 april 2022

Vad gör Kungsängsverket?

Varje år behandlas cirka 22 miljoner kubikmeter vatten i våra avloppsreningsverk. Vårt största reningsverk, Kungsängsverket, ligger i Uppsala och renar cirka 20 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år.

Våra andra reningsverk ligger i Storvreta, Björklinge, Vattholma, Vänge, Gåvsta, Knutby, Skyttorp, Järlåsa och Ramstalund.

Det finns också många små reningsverk i kommunen som inte ägs av Uppsala Vatten, både privata och kommunala.

I reningsverket renas vattnet från avloppet

Avloppsreningsverken renar avloppsvattnet från fosfor, kväve och organiskt material. Det som inte renas hamnar antingen i reningsverkets slam eller följer med det renade vattnet ut i närmaste vattendrag.

Läs mer om de olika reningstegen

Besök Kungsängsverket från din egen soffa

Välkommen på en virtuell rundtur på Kungsängsverkets reningsverk

Prova virtuell anläggning

Se film om Kunsängsverket (öppnas i ett nytt fönster)

Senast uppdaterad 01 april 2022