Till sidans huvudinnehåll

Aktuellt från oss

Här hittar du alla nyheter och kan söka bland våra gamla nyheter.

Uppsala Vatten förlorar PFAS-mål i domstol

Försvarsmakten anses inte behöva ta ansvar för de PFAS-föroreningar som finns i Uppsalas vatten. Mark- och miljödomstolen var inte enig och rättens ordförande anser att Försvarsmakten ska bära ansvar

Förslag till ny avfallstaxa 2022

Uppsala Vattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att göra en generell höjning av avfallstaxan med 35 procent från och med den 1 januari 2022. Det är kommunfullmäktige som

Uppsala Vattens stämning av Försvarsmakten: Nu inleds förhandlingarna

På tisdag den 24 augusti inleds domstolsförhandlingarna mellan Uppsala Vatten och Försvarsmakten. Uppsala Vatten har stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor för de PFAS-föroreningar som

Nya kärl för matavfall

Med start under hösten 2021 kommer vi att börja byta ut vissa kärl för matavfall. Det är alla soptunnor på 190, 370 och 400 liter som ska ersättas. De byts ut mot den nya standardstorleken som är 140

Viktigt att spara vatten även vid normala grundvattennivåer

Just nu har vi normala nivåer i alla våra grundvattentäkter. En regnig maj månad ledde till tillfälligt stigande grundvattennivåer som under juni återgick till det normala. Även om

Om du blir uppringd angående slamspolning

Vi har fått information att det förekommer samtal till vissa av våra kunder där den som ringer säger sig företräda Uppsala Vatten och ska utföra exempelvis en rörspolning eller slamtömning. Vi

Uppsalaborna allt bättre på sopsortering

Uppsalaborna har blivit bättre på att sortera sina sopor. Det visar nya siffror från Uppsala Vattens sammanställning av 2020. Mindre avfall skickas på förbränning och allt mer avfall

Brännbart byter namn till Energiåtervinning

Nu har alla våra återvinningscentraler fått nya skyltar. Skyltarna är en del av ett nationellt skyltsystem så du kommer känna igen dig oavsett vilken återvinningscentral i Sverige du besöker. Den

Tidigare sophämtning och stängt på återvinningscentralerna i midsommar

Har du planerad hämtning av ditt hushållsavfall på midsommarafton? Ställ gärna ut dina tunnor redan på torsdagen och låt dina kärl stå framme tills tömningen har skett. Här kan du se dina planerade

Uppsala Vatten har antagit tre hållbarhetslöften inom biologiskt mångfald

Uppsala Vatten har antagit tre hållbarhetslöften i Länsstyrelsen Uppsalas åtgärdsprogram Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald. Våra tre åtaganden är inom

Grönt ljus för läcksökning i Rosendal

Just nu pågår arbetet med att identifiera en läcka i dagvattendammen i Carlshage, i Rosendal. För att hitta läckan så används ett ämne som heter pyranin. Pyranin är ett natriumsalt som under lång

Inga bevattningsförbud i Uppsala inför sommaren

Inför sommaren är nivåerna i Uppsalas grundvattentäkter normala, och i dagsläget det inte aktuellt med något bevattningsförbud. Men förutsättningarna kan snabbt förändras. – Uppsala har haft låga

Få information om driftstörningar via sms

Missa ingen viktig information från oss i sommar. Vid driftstörningar så skickar vi ut sms och röstmeddelanden till telefoner registrerade på berörda adresser. Här kan du se vilken adress som finns

Utsortering av restavfall minskade under 2020

Uppsalas hushåll är bra på att källsortera. Varje år samlar vi in allt hushållsavfall från alla som bor i Uppsala kommun. Hushållsavfall består av två olika delar, matavfall och restavfall. I

Ny tankstation för biogas i Librobäck

Nu har vi invigt vår nya tankstation för biogas. Du hittar den på Edsbrogatan 4 i Librobäck. Tankstationen i Librobäck blir Uppsala Vattens andra tankstation för biogas med norra Uppsala som

Tack alla som kom på vårens mobila insamling av farligt avfall

Vårens mobila insamling av farligt avfall och återanvändbara saker är nu avslutad. Stort tack till alla som kom och lämnade farligt avfall, återanvändbara saker, elavfall, läkemedel och flytande

Varning för stora mängder regn 26 maj

De vanligaste orsakerna till översvämningar är kraftiga regn, vattenläckor eller vid stopp i avlopp. Enligt SMHI:s väderprognos väntas det falla stora mängder regn över Uppsala under onsdagen. En

Tillsammans tar vi ansvar för hållbar vattenanvändning

Uppsala Vatten går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer (VA) i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. Vatten är vår

Uppsala Vatten häver rekommendationen att inte dricka det kommunala dricksvattnet i Läby, Skuttunge och största delen av Björklinge

Uppsala Vatten har lokaliserat och isolerat källan för den PAH-förorening som påträffades i Björklinge den 16 mars, vilket innebär att endast ett mindre område i Björklinge fortfarande rekommenderas

Tankstation visade fel gaspris

Tankstationen på Kungsängens gård har visat fel gaspris under påskhelgen. Efter en systemuppdatering under natten 31/3 - 1/4 visade pumpdisplayerna felaktigt att gaspriset var 24:00 kr. Priset i