Hoppa till innehållet

Aktuellt från oss

Här hittar du alla nyheter och kan söka bland våra gamla nyheter.

Mottagning av återanvändbara produkter stänger tillfälligt

Stängningen av mottagningen av användbara produkter gäller på alla återvinningscentraler. Det finns i dagsläget inget datum för när mottagningen öppnar som vanligt igen. Vi avvaktar med öppning för

Studiebesök ställs in och Pumphuset håller stängt

Alla bokade studiebesök ställs in och vårt museum Pumphuset håller stängt på grund av den pågende corona-epidemin. Beslutet gäller till den 30 april och då gör vi en förnyad bedömning av läget.

Vattenlaboratoriet stängt för obokad provinlämning

På grund av hög sjukfrånvaro på laboratoriet kan vi tyvärr inte ta emot vattenprover från enskilda brunnar eller övriga prover som inte har bokats i förväg. Detta gäller för både privatpersoner och

Nya bemannade telefontider

Tisdag den 3 mars ändrar och ökar vi våra bemannande öppettider på telefon. De nya tiderna är en anpassning till de tider under veckodagarna när våra kunder ringer som mest. Nya bemannade

Om du blir kontaktad av Uppsala Vatten

Då och då händer det att personer kontaktar våra kunder och falskeligen uppger sig för att vara från Uppsala Vatten. När någon från oss eller någon av våra underentreprenörer kontaktar dig gäller

Nu får flyttkartonger ett längre liv

Från och med december börjar Uppsala Vatten att samla in flyttkartonger för återanvändning på återvinningscentralerna. Tidigare har insamlade flyttkartonger sorterats som wellpapp och

Ändrad sophämtning jul och nyår 2019/20

Här hittar du ändrade hämtdagar för jul- och nyårshelgerna. Kontrollera när din ordinarie hämtdag är och se om vi kommer till dig dagen innan på grund av de röda dagarna. Här kan du se vilken din

Klädbytardag på Pumphuset

Den 30 november är det dags för ännu en klädbytardag i Pumphuset. För andra året i rad är det dina festligare plagg som får möjligheten till ett lite längre liv. Kom och uppdatera din festgarderob

Kranmärk din arbetsplats!

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Genom kranmärkningen visar man att man tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra

Succé för återvinning av lastpallar i Uppsala

Sedan i april materialåtervinner Uppsala Vatten de lastpallar som samlas in på Uppsalas återvinningscentraler. Totalt är det 280 kilo lastpallar som varje dag nu samlas in för att återanvändas

Ett första steg mot ett nytt vattenverk med avhärdning i Storvreta

Den här veckan gör vi markarbeten för att renovera brunnen i Kull Gränby vattenverk. Arbetet innebär att vi renoverar brunnsområden och lägger nya ledningar. Det vi gör nu är ett första steg i

Ny VA-taxekonstruktion

I juni 2019 fattade Uppsala Vattens styrelse beslut om förslag till ny VA-taxekonstruktion. I den nya taxekonstruktionen föreslås den fasta kostnaden bli högre. Beslut om en ny VA-taxekonstruktion

Bevattningsförbudet har sparat 10 miljoner liter vatten

Sommarens bevattningsförbud i Vattholma, Skyttorp, Lövstalöt och Bälinge har gett önskat resultat med en besparing på runt 10 miljoner liter vatten. Det är 70 000 personers genomsnittliga

Uppsala Vatten föreslår ny konstruktion av VA-taxan

Uppsala Vattens styrelse har beslutat om förslag till ny VA-taxekonstruktion. I den nya taxekonstruktionen föreslås den fasta kostnaden bli högre. Beslut om en ny VA-taxekonstruktion fattas av

Ny brunn i Lövstalöt ska säkra och förbättra dricksvattenförsörjningen

Uppsala Vatten har fattat beslut om att investera i en ny brunn i Lövstalöt för att förstärka produktionen av dricksvatten. Det här kommer att innebära en ökad kapacitet och är en anpassning till en

Vi har koll på det kommunala dricksvattnet

Visste du att medarbetarna på vårt vattenlaboratorium tar ungefär 900 mikrobiologiska vattenprover och 500 kemiska prover varje år? De flesta proverna analyseras i vårt moderna vattenlaboratorium.

Bevattningsförbud i Bälinge, Lövstalöt, Vattholma och Skyttorp

På grund av låga grundvattennivåer införs nu bevattningsförbud i Bälinge, Lövstalöt, Vattholma och Skyttorp. Bevattningsförbud gäller från och med 1 maj till och med den 30 september 2019 och gäller

Bokbytardag på Pumphuset

Kom och byt böcker den 11 maj! Var: Pumphuset, Munkgatan 2, vid Svandammen. När: lördag den 11 maj. Tid: vi håller öppet för bokbyte mellan klockan 11 och 16.   Hur går det till? Du tar med dig en

Kungörelse: Samråd inför ändring av föreskrifter om avfallshantering

Som ett led i övergången till papperspåsar för insamling av matavfall föreslår Uppsala Vatten och Avfall AB att ändra 12 § i renhållningsordningens föreskrifter. Information och samrådsunderlag

Välkommen till Pumphuset på påsklovet

Under påsklovet har vi öppet på Pumphuset. Då kan du komma och kika på vår fina utställning och provsitta vår besticktron. Pumphuset har öppet 13-18 april klockan 11-16. Fri entré! Välkomna!