Till sidans huvudinnehåll

Aktuellt från oss

Här hittar du alla nyheter och kan söka bland våra gamla nyheter.

Tillståndsansökan, Uppsala Vattens biogasanläggning

Uppsala Vatten har för avsikt att utöka biogasverksamheten på Kungsängens gård i Uppsala och inbjuder till samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd för biogasanläggningen.

Välkommen till Sverige mest välbesökta Pantamera Express-maskin!

Pantamera Express-maskinen på återvinningscentralen i Librobäck är den mest välbesökta i Sverige. Med storpantarautomaten Pantamera Express tömmer du enkelt hela säckar med burkar och PET-flaskor i

Nya priser på återvinningskort för företag

Från 1 januari har det blivit enklare uppdelning och nya priser på de återvinningskort som företag behöver för att få lämna avfall på återvinningscentralerna. Företag med mindre avfallsmängder är

Nytt ansvar för tidningar och returpapper

Från och med 1 januari 2022 är returpapper och tidningar ett kommunalt ansvar. Detta innebär att Uppsala Vatten ansvarar för insamlingen. För de flesta privatpersoner innebär det ingen större

Nu börjar vi sortera ut frigolit

Nu sorteras frigoliten ut på återvinningscentralen i Librobäck. Frigolit går bra att lämna på alla våra återvinningscentraler men i Librobäck pågår ett projekt där frigoliten sorteras ut i en egen

Uppsala Vatten tecknar hållbarhetslöfte för vatten

Fredag 3 december skriver Uppsala Vatten, tillsammans med ett 20-tal andra aktörer, under hållbarhetslöften för att säkra tillgången till rent vatten. Arbetet har koordinerats av länsstyrelsen i

Ny avfallstaxa från 1 januari 2022

Uppsala kommunfullmäktige har beslutat om en generell höjning av avfallstaxan. Den nya avfallstaxan kommer att gälla från och med den 1 januari 2022. Avfallstaxan höjs för att säkerställa

Varför är Pumphuset orange?

Den 25 november är det internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen kallas för Orange Day och instiftades 1999 av FN för att uppmana hela världen att uppmärksamma och manifestera

Uppsala Vatten har överklagat PFAS-dom

Uppsala Vatten har nu lämnat in sin överklagan på mark- och miljödomstolens dom att Försvarsmakten inte behöver ta ansvar för sina PFAS-föroreningar i Uppsala Vattens produktionsbrunnar. Överklagan

Uppsala Vatten överklagar PFAS-dom

Uppsala Vatten kommer att överklaga Mark- och miljödomstolens dom att Försvarsmakten inte behöver ta ansvar för sina PFAS-föroreningar i Uppsala Vattens produktionsbrunnar. Det har Uppsala Vattens

Uppsala Vatten förlorar PFAS-mål i domstol

Försvarsmakten anses inte behöva ta ansvar för de PFAS-föroreningar som finns i Uppsalas vatten. Mark- och miljödomstolen var inte enig och rättens ordförande anser att Försvarsmakten ska bära ansvar

Så här sorterar vi plast i Uppsala

Vid sortering av plastavfall så skiljer vi på plastförpackningar och övrigt plastavfall. Sortering av plastförpackningar Plastförpackningar är till exempel tomma schampoflaskor, yoghurtburkar eller

Förslag till ny avfallstaxa 2022

Uppsala Vattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att göra en generell höjning av avfallstaxan med 35 procent från och med den 1 januari 2022. Det är kommunfullmäktige som

Uppsala Vattens stämning av Försvarsmakten: Nu inleds förhandlingarna

På tisdag den 24 augusti inleds domstolsförhandlingarna mellan Uppsala Vatten och Försvarsmakten. Uppsala Vatten har stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor för de PFAS-föroreningar som

Nya kärl för matavfall

Med start under hösten 2021 kommer vi att börja byta ut vissa kärl för matavfall. Det är alla soptunnor på 190, 370 och 400 liter som ska ersättas. De byts ut mot den nya standardstorleken som är 140

Viktigt att spara vatten även vid normala grundvattennivåer

Just nu har vi normala nivåer i alla våra grundvattentäkter. En regnig maj månad ledde till tillfälligt stigande grundvattennivåer som under juni återgick till det normala. Även om

Om du blir uppringd angående slamspolning

Vi har fått information att det förekommer samtal till vissa av våra kunder där den som ringer säger sig företräda Uppsala Vatten och ska utföra exempelvis en rörspolning eller slamtömning. Vi

Uppsalaborna allt bättre på sopsortering

Uppsalaborna har blivit bättre på att sortera sina sopor. Det visar nya siffror från Uppsala Vattens sammanställning av 2020. Mindre avfall skickas på förbränning och allt mer avfall

Brännbart byter namn till Energiåtervinning

Nu har alla våra återvinningscentraler fått nya skyltar. Skyltarna är en del av ett nationellt skyltsystem så du kommer känna igen dig oavsett vilken återvinningscentral i Sverige du besöker. Den

Tidigare sophämtning och stängt på återvinningscentralerna i midsommar

Har du planerad hämtning av ditt hushållsavfall på midsommarafton? Ställ gärna ut dina tunnor redan på torsdagen och låt dina kärl stå framme tills tömningen har skett. Här kan du se dina planerade