Till sidans huvudinnehåll

Aktuellt från oss

Här hittar du alla nyheter och kan söka bland våra gamla nyheter.

Återvinningscentralerna stängde i midsommar

Midsommarafton och midsommardagen är alla återvinningscentraler stängda.  De har öppet som vanligt igen från söndag 26 juni.  Midsommarhelgen har ingen påverkan på sophämtningen. 

Uppsala Vatten säkrar dricksvattenproduktionen med ett tredje vattenverk

Uppsala kommun beräknas växa från dagens 240 000 invånare till 325 000 invånare år 2050. För att säkra dricksvattenförsörjningen även i framtiden kommer Uppsala Vatten att anlägga en ny vattentäkt i

Låga grundvattennivåer i delar av Uppsala

Inför sommaren har flera orter i Uppsala kommun låga grundvattennivåer. Det beror på en mycket torr vår med väldigt lite nederbörd som inte fyllde på grundvattenmagasinen till önskade nivåer. I

Tack alla som besökte vårens mobila insamling av farligt avfall

Vårens mobila insamling av farligt avfall och återanvändbara saker är nu avslutad. Stort tack till alla som kom och lämnade farligt avfall, återanvändbara saker, elavfall, läkemedel och flytande

Töm säcken på återvinningscentralen

Från och med 2 maj 2022 kommer vi ha förbud mot att slänga avfall i säck på återvinningscentralerna. Det innebär, med ett fåtal undantag, att allt avfall ska sorteras och att vi inte längre tar emot

Valborgstävling!

På Pumphusets Instagram pågår just nu en valborgstävling! Delta i tävlingen på Pumphusets Instagram @pumphuset_uppsala Vill du slippa trängas på Valborg för att se forsränningen? Tävla med Uppsala

Återvinningcentralerna öppet som vanligt i påsk

Under påsken har återvinningscentralerna öppet som vanligt trots att det är röda dagar. Sophämtningen påverkas inte heller av påskens helgdagar. Se dina tider för sophämtning och slamtömning Se

Vad gör Kungsängsverket?

Varje år behandlas cirka 22 miljoner kubikmeter vatten i våra avloppsreningsverk. Vårt största reningsverk, Kungsängsverket, ligger i Uppsala och renar cirka 20 miljoner kubikmeter avloppsvatten per

Tvätta bilen på rätt sätt

En biltvätt på gatan ger 10 gånger värre utsläpp än om du tvättar på tvätthallen eller fordonstvätt. Det är för att vattnet från gatan rinner ner i dagvattenbrunnarna som leds ut i våra vattendrag.

Uppsalabornas vattenförbrukning ökade inte under 2021

Varje Uppsalabo använde i genomsnitt 138 liter vatten per dygn i hemmet under 2021. Det är samma nivå som 2020. Efter många år med minskad vattenförbrukning antas ett förändrat beteende i samband med

Tyck till om Uppsalas nya avfallsplan

Avfallsplanen är ute på granskning under perioden 15 mars-1 maj. Syftet med avfallsplanen är att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska avfallets miljö-

Uppsala Vattens PFAS-dom tas upp av domstol

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att pröva den tidigare domen om Försvarsmaktens ansvar för PFAS-föroreningarna i Uppsala. Det var en oenig mark- och miljödomstol som då ansåg att

Uppsala Vatten får EU-stöd för att planera för vätgasproduktion

Uppsala Vatten får EU-stöd på upp till 2 miljoner kronor för att undersöka möjligheten att komplettera Uppsalas energisystem med vätgasproduktion. – Det är fantastiskt att vi här har fått europeisk

Bokbyte på Pumphuset under sportlovet

Välkommen till bokbyte på Pumphuset under sportlovet! Förutom att någon annan kan få glädje av det som du ändå hade tänkt göra dig av med så gör du en bra insats för miljön genom att ge din gamla bok

Uppsala Vattens tekniska handbok

Vi har en ny teknisk handbok. Den kan användas för anlitade konsulter, både internt och externt, vid projektering, dimensionering, beräkning och upprättande av handlingar av tekniska anläggningar,

Tillståndsansökan, Uppsala Vattens biogasanläggning

Uppsala Vatten har för avsikt att utöka biogasverksamheten på Kungsängens gård i Uppsala och inbjuder till samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd för biogasanläggningen.

Välkommen till Sverige mest välbesökta Pantamera Express-maskin!

Pantamera Express-maskinen på återvinningscentralen i Librobäck är den mest välbesökta i Sverige. Med storpantarautomaten Pantamera Express tömmer du enkelt hela säckar med burkar och PET-flaskor i

Nya priser på återvinningskort för företag

Från 1 januari har det blivit enklare uppdelning och nya priser på de återvinningskort som företag behöver för att få lämna avfall på återvinningscentralerna. Företag med mindre avfallsmängder är

Nytt ansvar för tidningar och returpapper

Från och med 1 januari 2022 är returpapper och tidningar ett kommunalt ansvar. Detta innebär att Uppsala Vatten ansvarar för insamlingen. För de flesta privatpersoner innebär det ingen större

Nu börjar vi sortera ut frigolit

Nu sorteras frigoliten ut på återvinningscentralen i Librobäck. Frigolit går bra att lämna på alla våra återvinningscentraler men i Librobäck pågår ett projekt där frigoliten sorteras ut i en egen