Avfallshämtning, slam- och latrintömning

Information om avfallshämtning, sopkärl och slamtömning.

Avfallshämtning och avfallskärl

Fastighetsägare är skyldig att ha abonnemang för hämtning av hushållsavfall vilket regleras i Kommunala föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun. Hushållsavfallet som hämtas består av restavfall (brännbart) och matavfall.

Kärl för hushållsavfall beställer du när du gör inflyttningsanmälan (privat/enfamiljshus) (företag/flerbostadshus) Öppnas i nytt fönster.. Blanketten ska vara oss tillhanda senast 3 veckor innan du flyttar in.

Restavfall (brännbart)

Alla fastighetsägare är skyldiga att ha abonnemang för hämtning av restavfall (brännbart). Enbostadshus kan normalt välja att få kärlet tömt en eller två gånger per månad. För andra hämtningsintervall eller typ av fastigheter var vänlig kontakta vår kundservice.

Matavfall

Alla fastighetsägare ska ha abonnemang för hämtning av matavfall varannan vecka. Enbostadshus kan efter anmälan till Miljökontoret, hemkompostera matavfall i egen godkänd kompostbehållare och på sådant sätt att olägenhet för hälsa och miljö inte uppstår.

Gemensamt hämtställe

Uppsala Vatten ser positivt på att fastighetsägare till en- och tvåfamiljshus går ihop och ordnar gemensamt hämtställe.

Här hittar du ansökan om gemensamt hämtställe.

Slam- och latrintömmning

Alla fastigheter med enskilda avloppsanläggningar är skyldiga att ha abonnemang för tömning av slamavskiljare, sluten tank eller latrintank. Enligt Kommunala föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ska en slamavskiljare tömmas minst en gång per år. Har du sluten tank beror tömningsintervallet på hur stor tanken är och hur många som nyttjar den.

På inflyttningsanmälan anger du vilken typ av enskild avloppsanläggning du har. Kontakta vår kundservice för information om vilket tömningsintervall du bör ha.

Taxor

Här hittar du gällande priser för hämtning av hushållsavfall.

Här hittar du gällande priser för tömning av slam.

Här hittar du gällande priser för hämtning av latrin.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T13:55:22
Last modified:
2024-05-03T15:28:17
Published:
2022-03-24T08:45:16
Last published:
2024-05-03T15:28:18
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
avfallshamtning-slam--och-latrintomning

EPI.Id
e86a25cf4c5843cb845f1198e21ead9a