Till sidans huvudinnehåll

Affärsplan

Affärsplanen uppdateras årligen. I den tar Uppsala Vatten ut riktningen för hur vi ska leva upp till ägardirektiven och kommunkoncernens övergripande mål det närmsta året.

I affärsplanen finns ett antal bolagsmål. Dessa baseras på förutsättningarna som gäller för avfalls- och VA-bolag och hur utmaningar från omvärlden (till exempel befolkningstillväxt, klimatfrågan, hållbarhet) ska mötas på lång och kort sikt.

Ladda ner Uppsala Vattens affärsplan som pdf.