Till sidans huvudinnehåll

För media

På den här sidan har vi samlat information för att underlätta för dig som jobbar inom media. Här hittar du vårt pressrum och pressbilder. Har du frågor eller hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta vår marknadsavdelning genom att ringa växeln på 018-727 94 00.

Mediekontakter  

Presskontakt: 018-727 98 98 eller via kundtjänst på 018-727 94 00.

Skicka e-post

Pressrum

Till vårt pressrum (öppnas i ett nytt fönster)

Styrelsen

Uppsala Vatten har som kommunägt bolag en politiskt sammansatt styrelse. Styrelsen sammanträder sju gånger per år.

Läs mer om styrelsen och ta del av styrelseprotokollen

Pressmeddelanden från Uppsala Vatten

 • Uppsala Vatten säkrar dricksvattenproduktionen med ett tredje vattenverk

  Uppsala kommun beräknas växa från dagens 240 000 invånare till 325 000 invånare år 2050. För att säkra dricksvattenförsörjningen även i framtiden kommer Uppsala Vatten att anlägga en ny vattentäkt i Järlåsa samt bygga ut Uppsalas dricksvattenanläggningar och komplettera med ett tredje vattenverk till år 2050.

 • Låga grundvattennivåer i delar av Uppsala

  Inför sommaren har flera orter i Uppsala kommun låga grundvattennivåer. Det beror på en mycket torr vår med väldigt lite nederbörd som inte fyllde på grundvattenmagasinen till önskade nivåer. I dagsläget är det inte aktuellt med något bevattningsförbud, men läget kan snabbt förändras om det blir varmt och vattenkonsumtionen ökar.

 • Uppsalabornas vattenförbrukning ökade inte under 2021

  Varje Uppsalabo använde i genomsnitt 138 liter vatten per dygn i hemmet under 2021. Det är samma nivå som 2020. Efter många år med minskad vattenförbrukning antas ett förändrat beteende i samband med coronapandemin ligga bakom trendbrottet.

 • Uppsala Vattens PFAS-dom tas upp av domstol

  Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att pröva den tidigare domen om Försvarsmaktens ansvar för PFAS-föroreningarna i Uppsala. Det var en oenig mark- och miljödomstol som då ansåg att Försvarsmakten inte behöver ta ansvar för sina PFAS-föroreningar i Uppsala Vattens produktionsbrunnar.

 • Uppsala Vatten får EU-stöd för att planera för vätgasproduktion

  Uppsala Vatten får EU-stöd på upp till 2 miljoner kronor för att undersöka möjligheten att komplettera Uppsalas energisystem med vätgasproduktion.

 • Uppsala Vatten överklagar PFAS-dom

  Uppsala Vatten kommer att överklaga Mark- och miljödomstolens dom att Försvarsmakten inte behöver ta ansvar för sina PFAS-föroreningar i Uppsala Vattens produktionsbrunnar. Det har Uppsala Vattens styrelse beslutat vid möte idag.

 • Uppsala Vatten förlorar PFAS-mål i domstol

  Försvarsmakten anses inte behöva ta ansvar för de PFAS-föroreningar som finns i Uppsalas vatten. Mark- och miljödomstolen var inte enig och rättens ordförande anser att Försvarsmakten ska bära ansvar för sin förorening.

 • Uppsala Vattens stämning av Försvarsmakten: Nu inleds förhandlingarna

  På tisdag den 24 augusti inleds domstolsförhandlingarna mellan Uppsala Vatten och Försvarsmakten. Uppsala Vatten har stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor för de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Uppsalas dricksvatten 2012.

 • Uppsalaborna allt bättre på sopsortering

  Uppsalaborna har blivit bättre på att sortera sina sopor. Det visar nya siffror från Uppsala Vattens sammanställning av 2020. Mindre avfall skickas på förbränning och allt mer avfall materialåtervinns.

 • Inga bevattningsförbud i Uppsala inför sommaren

  Inför sommaren är nivåerna i Uppsalas grundvattentäkter normala, och i dagsläget det inte aktuellt med något bevattningsförbud. Men förutsättningarna kan snabbt förändras.