Till sidans huvudinnehåll

Ledning

Den bolagsövergripande ledningsgruppen säkerställer att verksamheternas mål blir uppfyllda, med hjälp av affärs- och verksamhetsplaner.

Uppsala Vattens ledningsgrupp 

Bertil_Lustig.jpg

Bertil Lustig
Dricksvattenchef

Fredrik_Karlsson_150X150.jpg

Fredrik Karlsson
Avfallschef

Bert Skagerberg
Chef VA-nät

Walter Johansson
Spillvattenchef

Kristina_Ekholm_150X150.jpg

Kristina Ekholm
Planeringschef

Malin_Grundin.jpg

Malin Grundin
Projektchef

Mikael Ekhagen
Chef Hållbar
affärsutveckling

Ida Hellrup
Chef
Verksamhetsstöd

Ekonomichef Uppsala Vatten

Veronika Gauffin
Ekonomichef

Mimmi_Bouvin.jpg

Mimmi Bouvin
VD-assistent

Christina Bostedt
Marknads- och kommunikationschef