Hoppa till innehållet

Ledning

Den bolagsövergripande ledningsgruppen säkerställer att verksamheternas mål blir uppfyllda, med hjälp av affärs- och verksamhetsplaner.

Uppsala Vattens ledningsgrupp 

Bertil_Lustig.jpg

Bertil Lustig
Dricksvattenchef

Fredrik_Karlsson_150X150.jpg

Fredrik Karlsson
Avfallschef

Kristina_Ekholm_150X150.jpg

Kristina Ekholm
Planeringschef

Ekonomichef Uppsala Vatten

Veronika Gauffin
Ekonomichef

Linda_Hallenberg.jpg

Linda Hallenberg
Marknads- och kommunikationschef

Magnus_Källman_150X150.jpg

Magnus Källman
Affärsstrateg

Mimmi_Bouvin.jpg

Mimmi Bouvin
VD-assistent

Malin_Grundin.jpg

Malin Grundin
Projektchef

Walter Johansson
Spillvattenchef

Bert Skagerberg
Chef VA-nät