Till sidans huvudinnehåll

Ledning

Den bolagsövergripande ledningsgruppen säkerställer att verksamheternas mål blir uppfyllda, med hjälp av affärs- och verksamhetsplaner.

Uppsala Vattens ledningsgrupp 

Bertil Lustig
Dricksvattenchef

Fredrik Karlsson
Avfallschef


Jenny Sävenhed
Chef VA-nät

Walter Johansson
Spillvattenchef

Kristina Ekholm
Planeringschef

Malin Grundin
Projektchef

Mikael Ekhagen
Chef Hållbar
affärsutveckling

Ida Hellrup
Chef
Verksamhetsstöd

Veronika Gauffin
Ekonomichef

Christina Bostedt
Marknads- och kommunikationschef

Margareta Andersson
VD-assistent