Hoppa till innehållet
Organisationsschema-maj2019.png

Organisation

Uppsala Vattens organisation består av åtta avdelningar – Verksamhetsstöd, Marknad och kommunikation, Planering, Projekt, Avfall, VA-nät, Dricksvatten och Spillvatten.

Verksamhetsstöd

Avdelningen verksamhetsstöd har fem sektioner: Vattenlaboratoriet, tekniksektionen, HR, IT och ekonomisektionen. Avdelningschef är vakant.

Marknad- och kommunikationsavdelningen

I avdelningen ingår kommunikation, kundtjänst och anslutning. Avdelningschef är Linda Hallenberg.

Planeringsavdelningen

Avdelningschef för planering är Kristina Ekholm.

Projektavdelningen

I projektavdelningen ingår projektledare och projektörer. Avdelningsschef är Malin Grundin.

Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen har fyra sektioner: Hovgårdens avfallsanläggning, återvinningscentraler, biogas och hushållsavfallssektionen. Avdelningschef är Fredrik Karlsson.

VA-nät

Avdelningschef är Bert Skagerberg.

Dricksvatten

Avdelningschef är Bertil Lustig.

Spillvatten

Avdelningschef är Walter Johansson.