Hoppa till innehållet
Organisationsschema-sep2020.png

Organisation

Uppsala Vattens organisation består av nio avdelningar – Verksamhetsstöd, Hållbar affärsutveckling, Marknad och kommunikation, Planering, Projekt, Avfall, VA-nät, Dricksvatten och Spillvatten.

Verksamhetsstöd

Avdelningen verksamhetsstöd har fem sektioner: Vattenlaboratoriet, tekniksektionen, HR, IT och ekonomisektionen. Avdelningschef är Ida Hellrup.

Hållbar affärsutveckling

I avdelningen ingår inköp, hållbarhet, miljö och affärsstrategi, avdelningschef är Mikael Ekhagen.

Marknad- och kommunikationsavdelningen

I avdelningen ingår kommunikation, kundtjänst och anslutning. Tf avdelningschef är Rickard Wolrath.

Planeringsavdelningen

Avdelningschef för planering är Kristina Ekholm.

Projektavdelningen

I projektavdelningen ingår projektledare och projektörer. Avdelningsschef är Malin Grundin.

Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen har fyra sektioner: Hovgårdens avfallsanläggning, återvinningscentraler, biogas och hushållsavfallssektionen. Avdelningschef är Fredrik Karlsson.

VA-nät

Avdelningschef är Bert Skagerberg.

Dricksvatten

Avdelningschef är Bertil Lustig.

Spillvatten

Avdelningschef är Walter Johansson.