Till sidans huvudinnehåll

Organisation

Uppsala Vattens organisation består av tio avdelningar – Verksamhetsstöd, Hållbar affärsutveckling, Marknad och kommunikation, Ekonomi, Planering, Projekt, Avfall, VA-nät, Dricksvatten och Spillvatten.

Verksamhetsstöd

Avdelningen verksamhetsstöd har sex sektioner: Vattenlaboratoriet, tekniksektionen, HR, IT, kanslisektionen samt verksamhetsskydd och arbetsmiljö. Avdelningschef är Ida Hellrup.

Hållbar affärsutveckling

I avdelningen ingår inköp, hållbarhet, miljö och affärsstrategi, avdelningschef är Mikael Ekhagen.

Marknad- och kommunikationsavdelningen

I avdelningen ingår kommunikation, kundtjänst och anslutning. Avdelningschef är Christina Bostedt.

Ekonomiavdelningen

Avdelningschef för ekonomi är Veronika Gauffin.

Planeringsavdelningen

Avdelningschef för planering är Kristina Ekholm.

Projektavdelningen

I projektavdelningen ingår projektledare och projektörer. Avdelningsschef är Malin Grundin.

Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen har fyra sektioner: Hovgårdens avfallsanläggning, återvinningscentraler, biogas och hushållsavfallssektionen. Avdelningschef är Fredrik Karlsson.

VA-nät

Avdelningen VA-nät har två sektioner: ledningsnät och planeringssektionen-nät. Tf avdelningschef är Anna Sundén.

Dricksvatten

Avdelningschef är Bertil Lustig.

Spillvatten

Avdelningschef är Walter Johansson.