Till sidans huvudinnehåll

Styrelse

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett helägt kommunbolag som ingår i företagskoncernen Uppsala Stadshus AB.

Uppsala Vattens styrelse speglar den politiska sammansättningen i Uppsala kommunfullmäktige. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige.

Styrelsen består av elva ledamöter och sju suppleanter. Uppsala Vattens vd är med stöd av tjänstemän föredragande vid styrelsens sammanträden.

Rafael Waters
Ordförande

Bengt Fladvad 
1:e vice ordförande

Lars Harlin
2:e vice ordförande

Berit Ericsson
Ledamot

Daniel_Rander-150x150.jpg

Daniel Rander
Ledamot

Jacob Johnson
Ledamot

Peter Söderlund
Ledamot

Christer Lydig
Ledamot

Bild saknas


Christian Bertilsson
Ledamot

Karin Haggård
Ledamot

Wouter Voortman
Ledamot

Suppleanter: Christian Strietzel, Kim Eklöf (Johansson), Maria Nilsson, Pelagia Afentoulidou, Peter Söderlund, Sofia Granberg, Stephen Schad

Ta del av styrelsens möten här.