Till sidans huvudinnehåll

Styrelse

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett helägt kommunbolag som ingår i företagskoncernen Uppsala Stadshus AB.

Uppsala Vattens styrelse speglar den politiska sammansättningen i Uppsala kommunfullmäktige. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige.

Styrelsen består av elva ledamöter och sju suppleanter. Uppsala Vattens vd är med stöd av tjänstemän föredragande vid styrelsens sammanträden.

rafael_150.jpg

Rafael Waters
Ordförande

bengt_150.jpg

Bengt Fladvad 
1:e vice ordförande

lars_150.jpg

Lars Harlin
2:e vice ordförande

thea_150.jpg

Thea Blom
Ledamot

natalie_150.jpg

Natalie Burén
Ledamot

berit_150.jpg

Berit Ericsson
Ledamot

karin_150.jpg

Karin Haggård
Ledamot

jacob_150.jpg

Jacob Johnson
Ledamot

christer_150.jpg

Christer Lydig
Ledamot

johan_150.jpg

Johan Ulin
Ledamot

 

Bild saknas

 

 

Gabriel Hübinette
Ledamot

Suppleanter: Maria Eklöf, Sandra Levin, Elias Moberg, Daniel Rander, Christian Strietzel, Peter Söderlund, Stephen Schad. 

Ta del av styrelsens möten här.