Till sidans huvudinnehåll

Våra aktuella upphandlingar

Välkommen att göra affärer med Uppsala Vatten och Avfall AB! Vi är helägda av Uppsala kommun som köper varor och tjänster för 5-6 miljarder kronor per år. Här hittar du våra aktuella upphandlingar.

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp

Uppsala kommun har en policy och riktlinjer för upphandling och inköp. Styrdokumenten omfattar all upphandling och all användning av ingångna avtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Styrdokumenten gäller för Uppsala kommunkoncern, det vill säga för samtliga nämnder och bolag. 

I styrdokumenten står det att våra upphandlingar ska ta hänsyn till:

  • ekonomisk hållbarhet och näringsliv
  • social hållbarhet
  • ekologisk hållbarhet.

Här finns vår policy för upphandling och inköp  (öppnas i ett nytt fönster)

Här finns våra riktlinjer för upphandling och inköp  (öppnas i ett nytt fönster)

Se aktuella upphandlingar

För att bli leverantör till Uppsala Vatten och Avfall AB måste du vara med och lämna anbud och bli tilldelat kontrakt i en upphandling. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud på våra annonserade upphandlingar.

Leverantörer kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i vår upphandlingstjänst, Mercell Tendsign. Uppsala Vatten jobbar för långsiktiga relationer och goda affärer.

Här hittar du Uppsala Vatten och Avfall ABs aktuella upphandlingar. (öppnas i ett nytt fönster)  

För att kunna lämna anbud och se alla dokument tillhörande upphandlingen behöver leverantören skapa ett konto hos Mercell Tendsign (öppnas i ett nytt fönster). Att skapa ett sånt konto är kostnadsfritt.

Frågor om upphandlingar

Frågor om upphandlingar vid Uppsala Vatten besvaras på upphandling@uppsalavatten.se