Till sidans huvudinnehåll

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är motsatsen till den linjära ekonomin, där saker tillverkas, köps och kasseras. I en cirkulär ekonomi används allt man tillverkat så länge det går, och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen.

På Uppsala Vatten arbetar vi med cirkulära ekonomin när vi renar restströmmarna från samhället. Det gör vi genom att rena spillvatten och slam, rena dagvattnet i dagvattendammar och, i samarbete med kommunen, med biokol i dagvattenbäddar.

Vi gör det också när vi samlar in farligt avfall, renar lakvattnet från vår deponi på Hovgården och när vi uppmuntrar och inspirerar till mer återbruk och återvinning.

För oss är cirkulär ekonomi en naaurlig del av vår vardag och något vi strävar efter att uppnå och utveckla inom vårt uppdrag.