NetZeroCities

Tillsammans med Uppsala kommun, Uppsalahem och Stuns deltar Uppsala Vatten i EU:s satsning Net Zero Cities Länk till annan webbplats.. EU-pengarna ska stödja europeiska städer att testa nya tillvägagångssätt för att nå snabba utsläppsminskningar av växthusgaser.

Pengarna går till två stora projekt. Det ena projektet handlar om att aktivera en koldioxidbudget som visar kommunens koldioxidutsläpp och om kommunens klimatåtgärder är tillräckliga. Det andra handlar om att aktivera cirkulära flöden, bland annat för att öka dessa inom byggsektorn.

Bakgrund

Sedan 2021 finns ett kommunövergripande uppdrag att öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläpp i Uppsala med 10–14 procent per år fram till 2030, då kommunen siktar på att vara klimatneutral. I Mål och budget 2023 ökar ambitionerna ytterligare där ett av fyra fokusmål är att Uppsala ska leda klimatomställningen.

Med EU-pengar kan kommunen nu prova fler nya sätt att minska koldioxiduppsläppen.

Finansiering

EU

Projektpartners

Uppsala kommun, Uppsalahem och STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle)

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-03-07T13:54:47
Last modified:
2023-10-02T15:41:10
Published:
2023-03-08T15:07:47
Last published:
2023-10-02T13:53:33
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id