Materialatlas/byggåterbruksguide

Huvudmålet med guiden är att på ett enkelt och visuellt sätt granska (”screena”) materialflöden med stor potential för återanvändning, samt peka på material/produktkategorier som bör fasas ut på grund av att de innehåller farliga ämnen.

Bakgrund

Bygg-och rivningsavfall är ett prioriterat flöde i samhället där mängderna bara ökar. Specifika produktgrupper och ungefärligt tillverkningsår är en huvudsaklig indikator på potentiella hälso- och miljörisker. Denna guide gör att vi på ett säkert sätt kan återanvända bygg-och rivningsavfall och därigenom minska avfallsmängderna.

Syftet med projektet är också att öka kunskapen om och att sprida information om återanvändbarhet av bygg och rivningsprodukter och material, för att öka andelen återanvända produkter.

Målgrupperna som ska kunna använda den enkla guide som tas fram är privatpersoner, men även av mindre byggentreprenörer (renoverare), ÅVC-personal, andrahandsaktörer samt andra som intresserade av återanvändning och vill ha kännedom om återanvändbarhet.

Finansiering

Stiftelsen IVL och Avfall Sverige.

Projektpartners

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Avfall Sverige, Kretslopp och vatten i Göteborgs stad, Karlstads kommun, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, Renova AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Uppsala Vatten och Avfall AB, Örebro kommun.

Projekttid

Jan 2021 – dec 2021

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-22T11:16:31
Last modified:
2022-07-22T11:27:45
Published:
2022-07-22T11:27:45
Last published:
2022-07-22T11:27:45
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id