Sluta cirkeln för industriell plast

Projektet arbetar för att sluta cirkeln för plastförpackningar och för att öka återvinningen av dem i svensk industri. Genom ett helhetsperspektiv ska hela systemet förnyas.

Bakgrund

Det finns många olika typer av plast som idag inte går att återvinna. Genom att bidra i det här projektet bidrar vi till teknikutveckling/innovationer som bidrar till den cirkulära omställningen.

Projektet utvecklar tekniker och affärsmodeller för att sluta cirkeln för tre typer av industriella plastförpackningar, bedömer hur hållbara lösningarna är och påverkar inom policyområdet. Planen är att lösningarna ska kunna skalas upp och bli fler i ett kommande steg 3.

Unikt med projekt är teknikutveckling (pilotstudier), affärsmodeller och policyutveckling för idag icke-återvinningsbara förpackningar.

Finansiering

Vinnova + partnerföretagen

Projektpartners

IVL Svenska Miljöinstitutet – projektkoordinator, Accon Greentech, Barry Callebaut, BEWI, EPS Sverige (en sektorgrupp inom IKEM), Jackon, Lantmännen Cerealia, Martin & Servera, Naturvårdsverket, Novoplast, Reviva Plastics, Samhall, Stora Enso, Sundolitt,

Projekttid

Feb 2021 – jan 2023

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-22T13:21:19
Last modified:
2022-07-22T13:34:05
Published:
2022-07-22T13:34:05
Last published:
2022-07-22T13:34:05
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id