Efterpolering på Kungsängsverket

Uppsala Vatten driver flera projekt för att förbättra reningen av avloppsvattnet. I detta projekt undersöks hur efterpoleringen, en efterbehandling, kan bli bättre och rena bort mer fosfor.

Målet är att utvärdera tekniker för efterpolering som säkerställer en långtgående fosforrening. Ett mål är också att identifiera hur en framtida efterpolering kan bli mer resurseffektiv när det gäller användningen av kemikalier i behandlingen.

Bakgrund

Pilottester av sandfilter, ballastförstärkt sedimentering (CoMag) och trumfilter genomförs under våren 2022. De är en del av de förstudier som pågår för att utvärdera hur den framtida reningen på Kungsängsverket ska se ut.

Unikt med projekt är att utveckla Sveriges mest långtgående fosforrening samt optimering av efterföljande läkemedelsrening – kombinationen är en utmaning!

Projektet gör att vi är i framkant för att det testar ny teknik för efterpolering som inte är beprövad i Sverige. Det kan också bli Sveriges mest långtgående fosforrening, både idag och i framtiden

Finansiering

Uppsala Vatten

Projektpartners

Egen regi, i samarbete med teknikleverantörer Ramboll och IVL.

Projekttid

Jan – juni 2022

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-20T13:30:16
Last modified:
2022-07-20T13:49:21
Published:
2022-07-20T13:56:26
Last published:
2022-07-20T13:56:26
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id