PFAS-rening, EU-Life projekt

En viktig utveckling som Uppsala Vatten arbetar med är reningen av PFAS-ämnen. Målet med det här EU-projektet är att att skapa en hållbara, flexibel och kostnadseffektiv teknisk lösning för rening av PFAS.

Bakgrund

På Uppsala Vattens avfallsanläggning Hovgården finns ett reningsverk som renar lakvattnet från deponin. Lakvattnet innehåller bland annat PFAS-ämnen som måste renas bort för att inte förorena de vattendrag dit vi släpper det renade lakvattnet.

I projektet tittar vi på utveckling av en sammankopplad reningsprocess för PFAS-förorenat grundvatten på Hovgården. Det vill säga en reningsprocess som innehåller flera steg. De fyra stegen i processen kallas skumfraktionering – elektrokemisk nedbrytning – phytoremediation – jonbytare. Dessa håller vi på att utveckla tillsammans med euopeiska partners och SLU .

Unikt med projekt är att det är det första projektet som kopplar samman olika reningsprocesser för PFAS.

Projekthemsida: https://life-source.se/ Länk till annan webbplats.

Finansiering

European Programme for the Environment and Climate Action – UVAs del av bidraget 620 000 kr av totalbidrag till projektet 15 milj kr.

Projektpartners

FUNDACIÓ EURECAT, Consultoría e Ingeniería Medioambiental S.L, EnvyTech Solutions AB, Laqua Treatment AB, Nova Diamant AB, Swedish University of Agricultural Sciences.

Projekttid

2021 – 2025

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-20T15:23:14
Last modified:
2023-04-24T09:37:52
Published:
2022-07-20T15:33:04
Last published:
2023-04-24T09:37:52
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id