Simulering för hållbar dimensionering av avloppsreningsverk

Projektets syfte är att bidra till VA-branschens digitala transformation. Det gör vi genom kunskapslyft inom processmodellering samt utveckling och innovation av nya metoder för modellbaserad dimensionering.

Bakgrund

Vatten- och avloppsbranschen (VA) i Sverige står inför stora investeringar för ombyggnationer av reningsverk. Befolkningen växer samtidigt som högre krav ställs på reningsgrad, resurs- och kostnadseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Dagens reningsverk dimensioneras ofta utifrån tumregler med ej transparenta säkerhetsfaktorer. Det innebär att dimensioneringen blir subjektiv och svåröverskådlig med en ökad risk att de nya reningsverken inte kan möta kraven. Innovativa tekniker för datainsamling och ny metodik för tillämpning av befintliga dynamiska processmodeller har stor potential att förbättra dimensioneringsprocessen.

Kungsängsverket är en av projektets fallstudier och en modell av reningsverket byggs upp av personal på Kungsängsverket med handledning av IVL. På detta sätt får vi kunskaper inom processmodellering som vi kan använda även efter projektets slut.

Finansiering

SVU, IVL (Naturvårdsverket/Formas), Stockholm vatten och Uppsala vatten

Projektpartners

IVL och Stockholm vatten.

Projekttid

2020 – 2022

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-21T10:26:47
Last modified:
2023-10-19T16:16:17
Published:
2022-07-21T10:33:14
Last published:
2023-10-19T16:16:17
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id