Wastewater monitoring

Att använda avloppsvatten som en del i smittspårning, så kallad Waste water monitoring, har blivit högaktuellt under pandemin.

Målet med projektet är att vidareutveckla provtagningen av avloppsvattnet i Uppsala. Ett av kommunens mål är också att kunna spåra narkotika i avloppsvattnet på uppdrag av polisen.

Bakgrund

Under pandemin har bolaget varit en del av samarbetet CRUSH covid för att smittspåra och kartlägga SARS-CoV-2 (Covid 19). Med installationen av särskild utrustning kan bolaget utöka provtagningsmöjligheterna på pumpstationer på ledningsnätet. Den första etappen omfattar 15 pumpstationer.

Unikt med projekt är att den utbyggda infrastrukturen för provtagning på ledningsnätet också ger oss möjlighet att ringa in föroreningar på ett helt annat sätt än tidigare och med en bättre upplösning. Det gäller inte bara narkotika och virus utan även mikroföroreningar, till exempel PFAS. Det kan ge bolaget möjlighet att identifiera områden med oönskade ämnen och möjliggöra åtgärder för att minska utsläpp vid källan.

Projektet gör att vi är i framkant eftersom genom denna satsning kan etablera kontakter med relevanta forskningsinstitut och akademi för att i framtiden använda den nya infrastrukturen och provtagningsmöjligheten för att bedriva forskning inom till exempel avloppsvattenbaserad epidemiologi som är ett område med stor potential.

Finansiering

Uppsala kommun (provtagare), SciLifeLab (provtagning Crush covid)

Projektpartners

Uppsala kommun, Uppsala vatten, Region Uppsala, Uppsala universitet, SciLife lab.

Projekttid

2020 – 2022

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-21T10:06:41
Last modified:
2022-07-21T10:19:23
Published:
2022-07-21T10:19:23
Last published:
2022-07-21T10:19:23
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id