Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)

Uppsala är tillsammans med Göteborg utvalt att medverka i EU:s testpilot kring cirkulära städer.

Bakgrund

Att Uppsala är deltagare i projektet innebär att vi i nära samarbete med EU:s kontor för initiativet jobbar för en omställning till en mer cirkulär ekonomi i Uppsala.

Övergången till en cirkulär ekonomi minskar trycket på naturresurser och skapar hållbar tillväxt och arbetstillfällen. Det hjälper också målet att nå ett klimatneutralt Uppsala.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett nytt uttryck, som används för att beskriva hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Den är inspirerad av de naturliga kretsloppen.

De viktigaste delarna är:

  1. Minska konsumtionen.
  2. Återanvända mer.
  3. Återvinna mer material.

I en cirkulär ekonomi används saker och ting så länge som möjligt. När de går sönder lagas de, görs om till något annat eller återvinns på något sätt. Till exempel finns inget avfall i en cirkulär ekonomi, bara resurser som går runt i olika kretslopp, där vi använder så lite som möjligt av jordens resurser.För att en ekonomi ska vara cirkulär behöver konsumtion och produktion förändras. Hur produkter designas är helt avgörande för att de ska fungera i den cirkulära ekonomin.

Finansiering

-

Projektpartners

Uppsala kommun


 

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-03-08T15:23:09
Last modified:
2024-03-15T09:36:44
Published:
2023-03-08T15:45:40
Last published:
2023-03-08T15:55:30
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id