Water Wise Societies

Water Wise Societies är ett av fem nystartade forskningsprogram inom den svenska satsningen “Impact innovation” som finansieras av Formas, Vinnova och Energimyndigheten. Det är den största svenska satsningen på vatten någonsin.

Syftet med programmet är att åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Innovationsprogrammets mission är ”Hållbart vatten för alla”. Vilket innebär vatten för människor och samhälle, näringsliv och industri, och miljö med förutsättningar för biologisk mångfald.

Bakgrund

Uppsala Vatten har många utmaningar att lösa, nu och inför framtiden. Att vara med i satsningen som samlar hela Sveriges VA-aktörer kommer att vara till stor hjälp i det arbete vi behöver genomföra.

För att åstadkomma systemomställningen som programmet syftar till krävs mer än bara forskning och teknikutveckling. Viktiga delar kommer vara policy och styrning, att bygga kapacitet och kompetens och internationalisering för att både hämta hem och sprida kunskap och lösningar.

Uppsala Vatten är strategisk partner i programmet vilket betyder att vi sitter med i programrådet som föreslår programmets inriktning.

Mål

Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt mängd och rätt kvalitet för att ge goda förutsättningar alla delar av samhället att blomstra, trots ett föränderligt klimat.

Finansiering

Projektet finansieras av innovationsbudgeten på Uppsala Vatten.

Projektpartners

Gästrike Vatten är Uppsala Vattens konsortiepartner i programmet.

RISE leder programmet i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköping Science Park, Lunds universitet, Stockholm Environment Institute och Svenskt Vatten.

Programmet involverar 50 intressenter från offentlig och privat sektor, akademi och forskningsinstitut samt ideella organisationer.

Projekttid

Feb 2024 – dec 2028.

Mer info

Följ programmet på LinkedIn Länk till annan webbplats.


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2024-06-18T10:36:34
Last modified:
2024-06-24T14:46:33
Published:
2024-06-18T13:19:52
Last published:
2024-06-24T14:46:33
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id