Membranfiltreringsteknik för ett 3:e vattenverk

Målet är att utveckla en filtreringsmetod för att rena dricksvatten till 5 ng/l PFAS och att samtidigt inte släppa PFAS till miljön i form av reningsrester.

Bakgrund

Uppsala Vatten utreder och förbereder inför byggandet av ett tredje vattenverk. Inför byggandet av detta 3:e vattenverk testas en pilotanläggning där reningsprocessen består av biofiltrering, nanomembranfiltrering samt rening av membranfiltrerings retentat-vatten från PFAS.

Unikt med projektet är att PFAS, brom, hårdhet och uran renas samtdigt samt att det så kallade rententatvatten (restvatten med föroreningar) renas eller tas om hand efteråt.

PFAS-avskiljningen av dricksvatten med nanomembran tillsammans med rening av retentat har inte utretts internationellt eller i Sverige och är projektet är en vidareutveckling av ett arbete som har pågått sedan 2018.

Finansiering

Uppsala Vatten och Avfall AB.

Projektpartners

SLU (exjobbare).

Projekttid

2022 – 2024

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-22T10:39:38
Last modified:
2022-07-22T11:12:32
Published:
2022-07-22T11:12:32
Last published:
2022-07-22T11:12:32
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id