Publikationer och artiklar

På den här sidan kan se de vetenskapliga publikationer och artiklar som ges ut av Uppsala Vatten och Avfall AB eller våra anställda eller där vi omnämnts. Du kan också ladda ner de examensarbeten som utförts av studenter hos Uppsala Vatten.

Externa rapporter

Olsson, J., Philipson, M., Holmström, H. & Cato, E., 2014. Pilotstudie - Termofil efterrötning för hygienisering och minskad slamproduktion, Bromma: Svenskt Vatten AB.

Jurate Miliute-Plepiene, Dämien Johann Bolinius, Hanna Unsbo, Erik Emilsson, Carina Loh Lindholm, Maria Ahlm och Ragnhild Berglund, 2022. Byggåterbruksguiden – en vägledning för att underlätta återbruk av byggprodukter i bostäder. Länk till annan webbplats.
IVL Svenska Miljöinstitutet 2021

Jurate Miliute-Plepiene, Dämien Johann Bolinius, Hanna Unsbo, Erik Emilsson, Carina Loh Lindholm, Ragnhild Berglund och Maria Ahlm, 2022. Byggåterbruksguiden - bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av kemiska ämnen. Länk till annan webbplats.
IVL Svenska Miljöinstitutet 2021

Interna rapporter

Yvonne Trinh (2017)
Mikroplast i spill- och dagvatten. En undersökning av Kungsängsverket och Kungsängsdammen i Uppsala.
Ladda ner Pdf, 2 MB.

Vetenskapliga artiklar

Philip McCleaf, Ylva Kjellgren, Lutz Ahrens (2021) Foam fractionation removal of multiple per‐ and polyfluoroalkyl substances from landfill leachate Länk till annan webbplats. 

Johanna Andersson, Jonas Helander-Claesson, Jesper Olsson (2020) Study on reduced process temperature for energy optimisation in mesophilic digestion: A lab to full-scale study. ScienceDirekt.

Mike Peacock, Joachim Audet, Sabine Jordan, Jacob Smeds, Marcus B. Wallin (2019) Greenhouse gas emissions from urban ponds are driven by nutrient status and hydrology. Länk till annan webbplats. Ecosphere (An ESA Open Access Journal)

Nordin A., Olsson J., Vinnerås B. (2015) Urea for sanitisation of dewatered sewage sludge, Environmental Engineering Science.

Olsson, J., Feng, X. M., Ascue, J., Gentili, F. G., Shabiimam, M. A., Nehrenheim, E., Thorin, E. (2014) Co-digestion of cultivated microalgae and sewage sludge from municipal waste water treatment. Biores. Technol, 171(0):203-210.

Konferensartiklar

Olsson J., Philipson M., Holmström H., Cato E., Nehrenheim E., Thorin E. (2014) Energy efficient combination of sewage sludge treatment and hygenization after mesophilic digestion – Pilot study, International Conference of Appl. Energy., May 30 – June 2, 2014, Taipei, Taiwan.

Olsson J., Forkman T., Nehrenheim E., Schwede S., Thorin E. (2014) Continuous co-digestion of microalgae and representative mix of sewage sludge, 5 th International Symposium on Energy form biomass and Waste, Venice, Italy.

Olsson, J., Shabiimam M.A., Nehrenheim E., Thorin, E. (2013) Co-digestion of cultivated microalgae and sewage sludge from municipal waste water treatment, International Conference of Applied Energy, July 1-4, 2013, Pretoria, South Africa.

Lönnqvist T., Olsson J., Espinosa C., Birbuet JC., Silveira S., Dahlquist E., Thorin E., P-E. Persson PE., Lindblom S., Khatiwada D. (2013) The potential for waste to biogas in La Paz and El Alto in Bolivia, 1st International IWA Conference on Holistic Sludge Management, 6-8 May 2013, Västerås, Sweden.

Examensarbeten

2024 - Lovisa Björkman
Utvärdering av pilotförsök för avskiljning av läkemedelsrester och PFAS från avloppsvatten genom avancerad rening med aktivt kol och anjonbytare.
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2023 - Sofia Olsson
Utvärdering av långtidstester med aktivt kol och anjonbytare för avskiljning av läkemedelsrester och PFAS från kommunalt avloppsvatten.
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2022 - Lovisa Olofsson
Utvärdering av reningseffektivitet och driftstabilitet vid kombination av aktivt kol och anjonbytare för avskiljning av läkemedel och PFAS i avloppsvatten
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2022 - Lisa Tejde
Satsvisa laboratorieförsök för utvärdering av kolkällor i denitrifikation
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2021 - Axel Krögerström
Rening av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) från kontaminerat lakvatten med hjälp av skumfraktionering 
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2021 - Monika Kalecinska
Utvärdering av effektivitet för aktivt kol och anjonbytare vid reduktion av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) samt läkemedelssubstanser i avloppsvatten
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2020 - Maja Andersson
Effektiv vattenanvändning i hushåll. Principer, tillvägagångssätt och verktyg för
kommuner.
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2020 - Ylva Kjellgren
Behandling av per- och polyfluoralkylsubstans (PFAS) -förorenat vatten med användning av luftningskumuppsamling.
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2019 - Johanna Andersson
Optimering av driftstemperatur vid mesofil rötning av slam – funktionskontroll vid
Uppsalas reningsverk
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2016 – Niklas Svanberg
Effektivisering av kvävereningen vid bioblock A, Kungsängsverket.
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2016 – Josefin Hansson
Järns påverkan på biologisk fosforrening – en studie av reningen vid block B vid Kungsängsverket, Uppsala.
Ladda ner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2014 – Johanna Grim
Energianalys av hygieniseringssystem – jämförelse av befintlig pastörisering med integrerad termofil hygienisering på Kungsängens gårds biogasanläggning i Uppsala.
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2014 – Jonathan Arnlund
Utredning av reningsfunktionen hos Kungsängens dagvattendamm.
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2014 – Angelica Hummel
Skattning av den integrerade hydrauliska konduktivitetens variation kring Tunåsens infiltrationsanläggning.
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2013 – Susanne Jung
Miljöbedömning samt kartläggning av verksamhetsavfall som del av Uppsala kommuns avfallsplan 2014-2022.
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2013 – Emanuel Isaksson
Spårning av miljöförstörande ämnen i Uppsala stads spillvattennät,
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2013 – Magnus Philipson
Termofil efterrötning av avloppsslam,
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2012 – Sara Frid
Optimering och effektivisering av biogasprocessen vid biogasanläggningen Kungsängens gård,
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2011 – Peter Malmros
Biogaspotential hos rejektfraktionen från biogasanläggningen Kungsängens gård,
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2011 – Mats Andersson
Energikartläggning vid biogasanläggningen, Kungsängens gård,
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2011 – Alexandra Lousa-Alvin
Kungängsverkets kväverening – inverkan på den interna fosforbelastningen i Ekoln,
Ladda ner Länk till annan webbplats.

2011 – Sofia Thurin
Översvämningsrisker längs Funboån,
Ladda ner Länk till annan webbplats.

Alla examensarbeten är i pdf-format. För att läsa pdf-filer behöver du en pdf-läsare, till exempel Adobe Reader. Ladda ner Adobe Reader på Adobes webbplats.Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-04-29T09:53:53
Last modified:
2024-06-17T12:17:17
Published:
2019-04-29T09:55:28
Last published:
2024-06-17T12:17:17
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
publikationer-och-artiklar

EPI.Id
4a8b644eff5344649ce65638b6957c52