Ny och bättre dagvattendamm

Projektet är en förstudie i samband med byggandet av en ny dagvattendamm. Målet är att säkerställa att exploatering av områden intill recipient kan göras utan att äventyra den omkringliggande miljön.

Bakgrund

För att förbättra vattenkvalitén i recipienten är det viktigt att rena dagvatten från befintliga områden och planera bättre för de områden som ska byggas ut.

Förstudiens siktar på att definiera en lämplig placering och utformning av dagvattendamm, där syftet är att rena dagvatten från befintliga samt planerade områden i och omkring Bäcklösa i Uppsala.

Ptojektet samarbetar med SLU kring både utformning, rening och biologisk mångfald. Kunskap från forskarna kan bidra till bättre rening i den nya dammen jämfört med reningen i de dammar vi byggt fram till idag.

Finansiering

Naturvårdsverket.

Projektpartners

SLU är med som kompetensresurs.

Projekttid

2021 – 2022

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-22T10:20:09
Last modified:
2022-07-22T10:27:20
Published:
2022-07-22T10:27:20
Last published:
2022-07-22T10:27:20
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id