Rest till bäst

Målet med projektet är att kunna använda kalk som avhärdats ur dricksvattnet för att minska forsforläckaget från dagvattnet.

Bakgrund

Idag används biokol i gatans växtbäddar för att rena dagvatten. Mätningar visar att växtbäddarna läcker fosfor istället för att rena det. Vår del i projektet är att se om kalk från vattenverket kan användas som ett filter efter växtbädden för att binda fosfor.

Att inte öka belastningen av fosfor till våra vattendrag vid nyexploatering är viktigt när Uppsala stad och kommun utvecklas. Vi vill ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter så att miljö och klimatpåverkan minimeras samtidigt som en efterfrågad nyttoprodukt (biokol) skapas.

Projektet är steg 2 i ett Vinnovaprojekt som har kommit långt och skapat ett bra forum för biokol.

Finansiering

Vinnova

Projektpartners

Över 30 stycken. I vårt delprojekt samarbetar vi med Uppsala kommun och SLU.

Projekttid

2021 – 2023

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-22T10:12:09
Last modified:
2022-07-22T10:19:19
Published:
2022-07-22T10:19:19
Last published:
2022-07-22T10:19:19
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id