Samverkan för hållbar dagvattenhantering på kvartersmark, SODA

Målet med projektet är att identifiera vad som krävs för hållbar dagvattenhantering på kvartersmark.

För att nå målet jobbar projektet med policyinnovation, hållbarhetsanalys, standadisering, innovation och nya affärsmodeller.

Bakgrund

För Uppsala är det viktigt att vi hittar ett sätt att hantera dagvatten lokalt för att minska risk vid skyfall och inte belasta våra recipienter med mer föroreningar. Särskilt eftersom det ska byggas extremt mycket i Uppsala framöver. 

Projektet kommer att skapa en bra grund för det vidare arbetet mot ökad implementering och incitament för hållbar dagvattenhantering.

Det unika med projektet är att många olika aktörer ska skapa en samsyn. Tidigare har dagvatten mer varit en VA-fråga men nu tar man fram olika typer av modeller för att kunna värdera nyttan

Finansiering

Vinnova

Projektpartners

RISE, Uppsalahem, Skövde, Lunds d, Semeke, Stockholmshem, Östersund, Uponor, Ponova, Rent dv, SGRI, LTH, LiU, Edge, Va-guiden och Sweco.

Projekttid

2021– 2023

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-21T10:49:13
Last modified:
2022-07-21T11:00:41
Published:
2022-07-21T11:00:41
Last published:
2022-07-21T11:00:41
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id