Artikeln publicerades 7 juni 2021

Inga bevattningsförbud i Uppsala inför sommaren

Inga bevattningsförbud i Uppsala inför sommaren
Inför sommaren är nivåerna i Uppsalas grundvattentäkter normala, och i dagsläget det inte aktuellt med något bevattningsförbud. Men förutsättningarna kan snabbt förändras.

Uppsala har haft låga grundvattennivåer flera år i rad på grund av långa perioder med mer värme och mindre nederbörd än normalt. Får vi en varm sommar där många använder dricksvattnet till att vattna gräsmattor och fylla pooler kan vattenläget snabbt bli ansträngt, säger Bertil Lustig, chef på dricksvattenavdelningen, Uppsala Vatten.

Det kalla vädret och nederbörd i form av snö under januari-februari i år gav bra förutsättningar för grundvattenbildning och vårflod senare i säsongen än under 2020, då vårflödet inträffade tidigt i mars. Det varma vädret som följde den kalla perioden gjorde dock att snömagasinet försvann mycket snabbt och vårflödet kom ännu tidigare.

Torrt väder under mars och april har gjort att grundvattenbildning sedan dess har varit svag och grundvattennivåerna har sjunkit. Nederbörden i maj har lett till tillfälligt stigande grundvattennivåer. Grundvattennivåerna och trenderna är mycket lik situationen under 2020 och det bedöms sannolikt att grundvattennivåerna håller sig omkring medel i de flesta vattentäkter.

Nu under sommarmånaderna tar den rika växtligheten i princip allt vattnet när det regnar, så vi har i princip ingen påfyllning av grundvattennivåerna just nu. Det är alltså inte regnet som påverkar grundvattennivåerna nu på sommaren utan vår konsumtion av dricksvatten. Om vi hjälps åt att ha en smart användning så räcker dricksvattnet till alla och förhoppningsvis klarar vi oss utan förbud. En smart och enkel lösning för varje hushåll är att redan nu sätta ut en regntunna och samla regnvatten för att vattna med, säger Bertil Lustig, chef på dricksvattenavdelningen, Uppsala Vatten.

Varje månad uppdateras grundvattenläget, se senaste status här. 

EPI debug

Created:
2021-06-07T11:24:29
Last modified:
2022-09-30T14:42:38
Published:
2021-06-07T11:29:25
Last published:
2022-05-11T09:43:44
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
inga-bevattningsforbud-i-uppsala-infor-sommaren

EPI.Id
64ec154a298941cfb65228584ba3b165