Artikeln publicerades 17 juni 2021

Uppsala Vatten har antagit tre hållbarhetslöften inom biologiskt mångfald

Uppsala Vatten har antagit tre hållbarhetslöften inom biologiskt mångfaldUppsala Vatten har antagit tre hållbarhetslöften i Länsstyrelsen Uppsalas åtgärdsprogram Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald.

Våra tre åtaganden är inom följande områden:

Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola.
För oss på Uppsala Vatten innebär det här åtagandet att vi ska inkludera och informera om arbetet med ekosystem och biologisk mångfald i samband med event- och studiebesöksverksamheten. Redan nu är vi igång och pratar om hur avloppsrening och personers val i vad de spolar ner i avloppet påverkar livet i vattnet. Våra guider leder rätt i hur källsortering och konsumtion påverkar natur och miljö.

Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn
Det här åtagandet fokuserar just nu på att utveckla skogsvårdsplaner för Uppsala Vattens skogsmark i anslutning till Hovgården. På Hovgården har vi bland annat har tagit fram en skogsbruksplan tillsammans med Skogssällskapet och den gäller från 15 juli och tio år framåt.

Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
Inkludera biologisk mångfald som aspekt vid planering och projektering av nya dagvattendammar. Här jobbar vi aktivt med att våra dagvattendammar ska främja den biologiska mångfalden genom att exempelvis plantera växter vid dagvattendammarna, så som man gjort vid Pollacksbacken och i Gottsunda.


Våra hållbarhetsmål följs upp en gång i halvåret och vid den senaste uppföljningen i april konstaterades att arbetet flyter på i rätt riktning.

Vill du läsa mer om hela åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald? Då hittar du informationen hos Länsstyrelsen här: Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EPI debug

Created:
2021-06-17T14:03:28
Last modified:
2022-09-29T16:51:53
Published:
2021-06-17T14:04:47
Last published:
2022-05-11T09:43:44
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
uppsala-vatten-har-antagit-tre-hallbarhetsloften-inom-biologiskt-mangfald

EPI.Id
57898acff98c451da83bfdec2759761e