Artikeln publicerades 28 juni 2021

Uppsalaborna allt bättre på sopsortering

Uppsalaborna har blivit bättre på att sortera sina sopor. Det visar nya siffror från Uppsala Vattens sammanställning av 2020. Mindre avfall skickas på förbränning och allt mer avfall materialåtervinns.

- Det senaste årets pandemi har gjort att många rensar hemma. Det är väldigt roligt att siffrorna visar att Uppsalaborna samtidigt har blivit mer uppmärksamma på att sortering är en viktig fråga som påverkar vårt klimat, säger Fredrik Karlsson, avfallschef på Uppsala Vatten.

Mängden restavfall, som skickas på förbränning, har minskat från 143 kilo per Uppsalabo under 2019 till 139 kilo per Uppsalabo under 2020. Samtidigt visar statistiken från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) att mängden avfall som Uppsalaborna lämnar för materialåtervinning ökar. 14,5 kilo pappersförpackningar samlades in per Uppsalabo under 2020 (jämfört med 12,7 kilo 2019) och 8,7 kilo plastförpackningar samlades in per Uppsalabo under 2020 (jämfört med 7,8 kilo 2019). Detta tyder på att Uppsalaborna blir bättre på att återvinna.

Nedgången för insamlat restavfall är en fortsättning på en trend de senaste åren med allt mindre sopor som behöver skickas på förbränning.

- Vi jobbar brett mot alla i samhället och jag tror att det börjar ge resultat. Vi har mycket upplysningsarbete tillsammans med skolan och de som vi informerade i skolan för tio år sedan flyttar hemifrån nu och tar med sig sina goda vanor. Vi vill tacka alla Uppsalabor och hoppas att den här positiva trenden fortsätter, säger Fredrik Karlsson.

EPI debug

Created:
2021-06-28T10:20:17
Last modified:
2022-09-29T16:45:21
Published:
2021-06-28T10:20:40
Last published:
2022-10-03T17:58:44
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
uppsalaborna-allt-battre-pa-sopsortering

EPI.Id
5f85f5a3fc5c417a942f3b79b9aefb85