Artikeln publicerades 6 juli 2021

Om du blir uppringd angående slamspolning

Vi har fått information att det förekommer samtal till vissa av våra kunder där den som ringer säger sig företräda Uppsala Vatten och ska utföra exempelvis en rörspolning eller slamtömning.

Vi anlitar företaget Recover (tidigare Relita) för att utföra slamtömningar av enskilda avloppsanläggningar. Dessa tömningar utförs enligt det tömningsintervall som du har valt och föregås av ett aviseringsbrev som skickas till fastighetsägaren. (Eller så har du själv beställt en extra tömning via oss.)

Vår entreprenör ringer inte till dig om du inte har önskat detta i samband med beställningen. Vi går inte heller in till våra kunder. Om du som fastighetsägare känner dig tveksam till ett samtal rörande slamtömning eller annat så kontakta vår kundservice.

EPI debug

Created:
2021-06-23T11:54:00
Last modified:
2024-05-02T16:47:29
Published:
2021-07-06T13:35:27
Last published:
2024-05-02T16:47:29
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
om-du-blir-uppringd-angaende-slamspolning

EPI.Id
eb4d312d34864887b3a1d85b22859ea2