Artikeln publicerades 8 juli 2021

Viktigt att spara vatten även vid normala grundvattennivåer

Viktigt att spara vatten även vid normala grundvattennivåerJust nu har vi normala nivåer i alla våra grundvattentäkter. En regnig maj månad ledde till tillfälligt stigande grundvattennivåer som under juni återgick till det normala.

Även om grundvattennivåerna är på normala nivåer så finns det andra fördelar med att vara sparsam med dricksvattnet.

En ökad vattenförbrukning innebär att mer vatten behöver produceras, avledas och omhändertas i våra vattenverk och avloppsreningsverk. Det är en hantering som kostar energi och förbrukar kemikalier. Att spara vatten spar på våra gemensamma resurser.

Läs mer grundvattennivåer och se det aktuella grundvattenläget

EPI debug

Created:
2021-07-08T11:38:29
Last modified:
2022-09-29T16:41:07
Published:
2021-07-08T11:41:23
Last published:
2022-05-11T09:43:44
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
viktigt-att-spara-vatten-aven-vid-normala-grundvattennivaer

EPI.Id
ff67afb4f96e488fad9e6d99bc7cf7e2