Artikeln publicerades 9 juli 2021

Nya kärl för matavfall

Med start under hösten 2021 kommer vi att börja byta ut vissa kärl för matavfall. Det är alla soptunnor på 190, 370 och 400 liter som ska ersättas. De byts ut mot den nya standardstorleken som är 140 liter.

Vi byter för att förbättra arbetsmiljön för de som hämtar avfallet. De stora kärlen på 190, 370 och 400 liter är en arbetsmiljöbelastning och en säkerhetsrisk för miljöarbetarna. Bytet följer rekommendationer från branschorganisationen Avfall Sverige. 

De som berörs av bytet kommer att få ett brev om det.

EPI debug

Created:
2021-07-09T08:32:01
Last modified:
2024-02-26T09:51:51
Published:
2021-07-09T08:36:29
Last published:
2024-02-26T09:51:51
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
nya-karl-for-matavfall

EPI.Id
6d6650330833416da99076b76eecd74b