Artikeln publicerades 18 oktober 2021

Uppsala Vatten förlorar PFAS-mål i domstol

Uppsala Vatten förlorar PFAS-mål i domstolFörsvarsmakten anses inte behöva ta ansvar för de PFAS-föroreningar som finns i Uppsalas vatten. Mark- och miljödomstolen var inte enig och rättens ordförande anser att Försvarsmakten ska bära ansvar för sin förorening.

– Vi beklagar den här domen i första instans. Den är inte bara ett bakslag för Uppsala Vatten som bolag utan främst en förlust för miljön och för alla Uppsalabor. Vi behöver nu läsa igenom domen ordentligt och ta ställning till om det här är något som vi ska gå vidare med. Vårt prioriterade mål är fortfarande att den förorenade marken ska saneras nära källan och att Uppsalaborna inte ska behöva stå för den kostnaden, säger Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten.

Mark- och miljödomstolen har inte gått på Uppsala Vattens linje att Försvarsmakten är skyldiga till PFAS-föroreningarna. Mark- och miljödomstolen har beslutat att Försvarsmakten inte ska betala det skadestånd på 252 miljoner kronor som Uppsala Vatten yrkade i den stämningsansökan om lämnades in 2019. Det totala beloppet i stämningsansökan inkluderar de kostnader Uppsala Vatten har haft hittills samt för framtida kostnader.

Uppsala Vatten har hittills betalat drygt 37 miljoner kronor för att rena vattnet och beräknar att bolaget kommer att ha en kostnad på i vart fall 4 miljoner kronor varje år framöver.

Även om Uppsala Vatten har förlorat målet har domstolen funnit att Försvarsmakten delvis ska stå för sina egna rättegångskostnader.

Domen gäller inte förrän den vinner laga kraft, vilket sker om 3 veckor – den 8 november – om domen inte överklagas.

EPI debug

Created:
2021-10-18T14:59:32
Last modified:
2022-09-29T16:29:52
Published:
2021-10-18T14:59:57
Last published:
2022-05-11T09:43:43
Template
Artikel


EPI.PageType
NewsPage

EPI.PageURLSegment
uppsala-vatten-forlorar-pfas-mal-i-domstol

EPI.Id
934dd14dad8c451cad07066ebc48cd15